Email Print

Hórusz története hasonlít Jézuséhoz?

Author:
János
Hits:
10811

Answer

Kérdés

Hórusz története nagy vonalakban az alábbi: December 25-én születik, Ízisz-Meri, a szűz gyermekeként. Ezt egy keleti csillag felragyogása kísérte, amit három király követ, hogy meglelje és magasztalja a megváltót. 12 évesen tanítónak áll, 30 évesen kereszteli meg Anup.Hórusznak 12 követője volt, akik vele utaztak. Csodákat vitt véghez: gyógyított és vízen járt. Hívták Igaznak, Fénynek, Jó Juhásznak, Isten Bárányának, satöbbi. Typhon árulása után keresztre feszítik, majd három nap után feltámad. Hórusz története, eredeti vagy sem, a világ számos táján megjelenik, hiszen sok istenségnél figyelhetők meg ugyanezek a mitológiai jegyek.

Valami vélemény esetleg?

Válasz

A fent idézett kijelentés és összefoglaló minden valószínűség szerint „A Zeitgeist (Korszellem)” című dokumentumfilm alapján íródott. Eléggé elterjedt a világhálón és sajnos sokan hitelt tulajdonítanak neki pedig egy kis olvasás az egyiptomi mitológiában könnyen leleplezi a tévedéseket és ellentmondásokat! Sajnos az idézet minden állítása manipulatív kitaláció amit a mondavilág legismertebb és legelfogadottabb verziói sem támasztanak alá.
Nézzük az állításokat:

1, Hórusz December 25-én születik meg.
Tévedes! A perzsa/római Mitrás született ezen a napon, nem pedig a szóban forgó Hórusz.
Születésének idejét az egyiptomiak az ún. koiak hónapra teszik amely a mi novembernek felel meg.
Jézus Krisztus pedig nem December 25.-én született. Először is az állatok ridegtartása Izraelben október végén befejeződik tehát decemberben már nincsenek pásztorok Isten szabad ege alatt! Másrészt Zakariás papi rendjének ismerete segít abban, hogy két időpont jöhessen szóba Jézus Krisztus születésekor az egyik a március-április(Niszán) a másik pedig szeptember-október(Tisri hónap).

2, Ízisz-Meri párosítás sem jó mert Hórusz Izisz és Ozirisz gyermeke a monda szerint
Az anyja nem volt szűz, hiszen szexuális kapcsolata ismeretes és Ozirisztől lesz állapotos. A
szűztől való születés esetén nincs nemi aktus!

3, Ezt egy keleti csillag felragyogása kísérte, amit három király követ, hogy meglelje és
magasztalja a megváltót. 12 évesen tanítónak áll.
Tévedések sorozata. Egyetlen leírásban sem találjuk meg ezeknek a valóságtartalmát még utalás
szintjén sem. Ezt a film alkotói találták ki, hogy nézetüket igazolják. Egyiptológusok
szerint ilyen változat nem található a mondákban Hóruszra az anyukája vigyázott amíg Egyiptom uralkodója nem lett

4, Nem volt 12 tanítványa sem, akikkel együtt utazott volna, hiszen Egyiptom trónusára csak egy
kimerítő hosszú harc után kerül Sethtel szemben.

5, 30 évesen kereszteli meg Anup. Hórusznak 12 követője volt, akik vele utaztak.
Erre sem található bizonyíték a mondák leírásában. Szintén alkotói fikció!

6, Csodákat vitt véghez: gyógyított és vízen járt.
Jézus Krisztussal ellentétben ezek nem felnőtt korában végrehajtott csodák voltak hanem
Hórusz gyermekkorához köthetőek tehát ismét egy súlyos elferdítéssel van dolgunk!
Különösen úgy, hogy egy ízben még őt kellet meggyógyítani egy skorpiócsípés miatt!!!

7, Hívták Igaznak, Fénynek, Jó Juhásznak, Isten Bárányának, satöbbi.
Ilyen jellemzői nincsenek. Ráadásul a juhászat a báránnyal való foglalkozás, lenézett
megvetett volt az Egyiptomiak szemében!

8, Typhon árulása után keresztre feszítik, majd három nap után feltámad.
Erre sincs bizonyíték a mondában A Sethtel folytatott harcáról van általában szó amelyben az egyik szeme megsérült, de nem halt meg. Különösen problémás a keresztrefeszítés, mert mint kivégzési forma teljesen ismeretlen az Egyiptomi történelem évezredeiben.

9, Végül Hórusz sosem került az Alvilágba. Ozirisz volt az alvilág ura, Hórusz az élők
királya volt!

Röviden ennyit! Áldjon meg az Úr Jézus Krisztus!

Tags for this item