Email Print

Az agykontrol elválaszt Jézustól?

Author:
János
Hits:
4480

Answer

Kérdés

Van egy agykontrolos ismerősöm és nem érti, hogy miért probléma, miért választja el Jézustól, ha agykontrollozik, mert ő csak jóra használja és nem árt vele senkinek és csodálatos dolgokat lát és tapasztal ezáltal. Meg nem veszélyes, mert nem mozgat bioenergiákat meg.

Áldást

Keresztény

Válasz

Kedves Keresztény!

Az agykontroll elég divatos irányzat napjainkban és sokfelé elterjedt ismert dolog.

Látszólag ártalmatlan időtöltésnek és szellemi felüdülésnek tekinthető a hajszolt ritmusú életvitelben. Azonban ha jobban megnézzük, hogy mi húzódik a háttérben akkor érthetővé válik, hogy a Biblia szerint ez miért nem elfogadható!

Az agykontroll célja, hogy az ember saját kezébe vegye az élete irányítását függetlenül a külső körülményektől és hatásoktól. Szabadulást ígér a függőségekből a káros szokásokból és a természetfölötti erők felszabadításával garantált gyógyulást  ígér. „Kifejleszti” a spirituális hatodik érzéket és önbizalmat az egekbe emeli. Ezért is lehet csodálatos dolgokat látni és tapasztalni többek között! Megalkotója Silva szerint mindezen csodálatos képességeket és eredményeket az ún. alfa-állapotban lehet elérni ahová az embernek el kell jutnia le kell mennie. Ebben az állapotban ki kell kapcsolni a külvilágot és hagyni, hogy az elképzeléseink teret kapjanak ami ha magunkhoz térünk akkor előbb-utóbb bekövetkezik. Ennek oka, hogy ebben az állapotban a „Magasabb Intelligenciával történik találkozás és megbeszélése a dolgoknak, vágyaknak kéréseknek. Szintén ő tanította azt, hogy az agykontroll nem árt senkinek, csak jó dolog és veszélytelen. Tehát amit ismerősöd állít az nem biztos, hogy úgy van, mert ez csak idézet az alapító tanrendszeréből és ideológiájából! Jó lenne azt is tudni, hogy ismerősödnek van-e az alfa állapotában az előírt két szellemi tanácsadója mert szükséges a siker eléréséhez. Mert végső soron az ember a korlátlan lehetőségek birtokában istenné is válhat!

Ezek után már érthető az ellentét a Bibliai kinyilatkoztatás és az agykontroll között.

  1. Az ember nem ura teljes mértékben az életének. Isten kezében vagyunk és az Ő akarata az ami a legjobb számunkra és nem az amit mi szeretnénk.  Bár szabad akaratunk van Isten mégis uralma alatt tartja az eseményeket. A Mi Atyánkban az egyik alapvető kérés, hogy az Isten akarata legyen meg ne a mienk!
  2. Az ember szellemi része valóban a természetfölötti világgal való kapcsolattartásra való. A Biblia viszont tiltja, hogy az ember a szellemvilággal az egy Élő Istenen kívül kapcsolatot tartson fent. A szellemvilággal való kapcsolattartás csak Istentől eredhet aki az angyalokat irányítja és uralma alatt tartja! Minden más önkényes beavatkozás a szellemvilágba negatív erők forrásaival kapcsolja össze az embert és ezek következményei az enyhébbtől a katasztrófálisabb kimenetelig vezethet. Már az Ósz.-ben tilos volt az izraelitáknak a kánaáni népek kultuszai és szokásait követni. Erről számos ige beszél;(3 Móz 19:31, 20:6, 5 Móz 13:1-6,...stb).
  3. Spiritiszta médium amely gonosz démoni erőket mozgat meg az ember szellemében a világosság angyalának (sátán) a működését veszi igénybe. Ezért van az, hogy az agykontrollt végzők nyugodt és euforikus élményeket tapasztalnak meg;(2 Korinthusi levél 11:14)
  4. Egyértelműen az egoizmus irányítja mert mindent a saját maga boldogulása érdekének vet alá! Csak neki lehet jó a többi ember nem számít.
  5. Az ember Istenné válása nem új keletű dolog! Az ember bukását is ez a végy okozta és ma is ugyanennek a kísértésnek a mentén működik a legtöbb New Age-s technika és gyakorlat így pl. az agykontroll is!


Összefoglalva: Az agykontroll egy olyan démonikus irányultságú spirituális önszuggesztió amely az embert függetleníti akarja Istentől és ezzel a sátán uralmának alá akarja rendelni. A lelkigondozói tapasztalatok szerint az ebből megtérő emberek az agykontroll abbahagyása után és a megtérés előtt a következőkről számoltak be! Depresszió, félelem, idegesség, lényekkel való találkozás, öngyilkossági gondolatok, fizikális és lelki kimerültség, koncentrációzavar, magánéleti problémák...stb.
 

Isten azonban ebben az állapotban is kinyújtja kezét és hívja az ilyen kimerült embereket is Jézus Krisztus keresztjéhez, hogy megszabaduljanak és meggyógyuljanak. Jézus Krisztus azt üzeni:
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Máté evang. 11:28  )

Röviden ennyit!

Békesség!

Tags for this item