Email Print

Felerősödött az országban Izráel népe ellen a gyűlölet?

Author:
János
Hits:
1999

Answer

Azt látom, hogy az országban felerősödött Izráel népe ellen a gyűlölet. Ilyeneket hallok, hogy nem is volt Holokaust, vagy ha volt kevesen haltak meg, meg, hogy tönkre akarják tenni a világot. Van ezeknek alapja? Vagy csak sátán hazugságai, hogy az emberek Jézus helyett ilyen dolgokra fecséreljék idejüket. Hogyan lehet feléjük szolgálni?

Remélem nem túl kemény a kérdés.

KeresztényKedves Keresztény!

Valóban igaz, hogy mostanában a világ egyre több pontján lépnek fel emberek, szervezetek amelyek a holokausztot vagy annak mértékét tagadják! A történelmi tényeket azonban nem lehet tagadni!

Eichmann is bevallottan beszélt a közel 6 milliós áldozatról.  Magyarországon nem hiszem, hogy többen lennének csak a hangjuk kicsit jobban hallatszik. Világos az is,  hogy a világ pénzügyi folyamatának jelentős része kezükben van és  ennek kapcsán szoktak a legkülönbözőbb verziójú elméletekkel előállni! Viszont Pál apostollal együtt kell vallani, hogy nem mindenki izraelita aki közülük való csak az aki a szívében van körülmetélve; Római levél 9:6, és 2:28-29)

Sajnos ezt az antiszemita nézetet olyan hamis teológiai irányzatok is táplálják mely szerint Isten már nem is törődik Izraellel csak a gyülekezettel! Ez az ún. „behelyettesítési teológia” mely szerint az Izraelnek adott ígéretek a gyülekezetben valósulnak meg! Ezért nevezik az egyházat lelki vagy szellemi Izraelnek. Ez abból a hibás írásmagyarázati megközelítésből fakad, hogy a törvényt szó szerint a próféciákat pedig szellemi-lelki módon értelmezik. Pedig Jézus Krisztus és az apostolok pontosan fordítva tették ezt!! Nem kérdéses, hogy nekünk is így kell értelmezni.

Az Izrael elleni gyűlölet nem új keletű. Mivel Istennek választott népe és Isten ígéreteinek birtokosa ezért nem véletlen, hogy ennyi rágalom gyalázat illeti őket amióta megvannak. A sátán jól tudja, hogyha Izrael népét megsemmisíti akkor az ősatyáknak tett ígéretek és áldások érvényüket vesztik vagyis Isten hazugnak bizonyulna! Ezért volt a fáraó terve az első szervezett népirtási kísérlet a zsidóság ellen;(2 Móz 1-2. fejezet).  Majd amikor kiderül, hogy a Dávid házából érkezik a Messiás Atálián keresztül akarta a királyi vonalat megszüntetni és így a messiási kijelentéseket kiiktani;(2 Király 11:1-3)! Majd a fogság idején az amálekita Hámánon keresztül próbálja megtenni azt amit a fáraó is tervezett erről szól Eszter könyve! A történelemben ez a folyamat ismétlődik meg már évszázadok óta!

Viszont az utolsó időkben ez a folyamat erősebb fordulatot vesz. Az üdvtörténet órája Izraelre van felhúzva.

Az utolsó időkben:

  • Minden nemzet összefog Izrael ellen;  Zakariás próf.  12:3  
  • Még Izraelen belül is polgárháború várható  Zakariás próf.  14:4  
  • A zsidóság kétharmada fog még elpusztulni;  Zakariás próf.  13:8-9 Ez mind arra utal, hogy az Izrael ellenesség napjainkban fokozatosan erősödni fog addig a szintig, hogy az antikrisztus a fenyegetettség legmagasabb fokán ürügyül használja fel, hogy a hétéves látszatbékét megkösse Izraellel! Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus mielőtt megalapítja az 1000 éves királyságát a népek meg lesznek ítélve, hogy hogyan bánta Izraellel ezekben az időkben; (Máté ev. 25:31-46 és Joel próf 3:1-2)
  • Mindezek után a zsidóság
    - Áldásul lesznek a föld lakói számára   Zakariás próf. 8:23 Esaias próf 19:24)
    - Jeruzsálemben fog uralkodni a Messiás Jézus Krisztus (Joel 3:16-17)


Ha ilyen személyek felé kell szolgálni akkor látni kell, hogy ők a megtévesztés szellemisége alatt vannak. Ez a szellemiség olyannyira erős, hogy a végidőkben komoly szerepe lesz abban, hogy a sátán eszközeként emberek millióit hitesse el azzal amivel kárhozatba taszítsa őket!

Világosan beszélni kell nekik arról, hogy Jézus Krisztus is zsidó volt aki a törvények szerint körülmetéltek és bemutattak a templomban! Rá kell mutatni, hogy az Izrael ellenesség átok forrása lehet az életükben és az Isten megismerésének az útjában fog állni számukra. Szeretettel és türelemmel kell nekik elmondani az evangéliumot és nem Izraelre hanem Jézus Krisztusra kell irányítani a figyelmüket. Ha tartósabb kapcsolat alakul ki akkor a közbenjáró imádság komoly áttöréseket szokott eredményezni.

Áldás!

Tags for this item