Email Print

Hívőként menjek/mehetek-e osztálytársaimmal bulizni?

Author:
János
Hits:
2385

Answer

Kérdés

Azt szeretném kérdezni, hogy hívőként menjek/mehetek-e osztálytársaimmal bulizni? Vajon az lenne a jó, ha teljesen elzárkóznék az ilyen dolgoktól (és így az osztálytársaimtól is), vagy ha elmennék velük, s így látnák azt, hogy nem különcködök? Köszönöm a választ! :p

laurie

Válasz

Kedves Laurie!

A téged foglalkoztató kérdés elég sok keresztény fiatal elé állít kihívást. Mi az a határ ameddig elmehetek? Mi számít különcködésnek és mi számít világias életmódnak? Röviden a következőket tudom tanácsolni és ugyanakkor szeretném a törvényeskedés látszatát is elkerülni.

Nem tudom milyen háttérből és mikor tértél meg de ha hasonló életviteled volt korábban akkor semmiképpen nem ajánlom, hogy részt vegyél benne! A régi mechanizmusok és szokásokat a sátán felhasználhatja és komoly kísértések elé állíthat!

Erre mondja az Írás, hogy:
De egyet [cselekszem], azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Filippi levél  3:14  

Vagyis a múlt dolgai legyenek teljesen mellőzve és egyedül Krisztus!!

Ha viszont nem akkor a Biblia a következőket ajánlja irányelvnek az olyan esetekkel kapcsolatban amelyekben az ember bizonytalan.

  1. Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?   Példabeszédek 6:27
  2. Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. 1Korinthus  15:33
  3. Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiábavalóságában, Efézus  4:17


Az a vágyad, hogy jól érezd magad, kikapcsolódj teljesen természetes dolog. Az, hogy ezt milyen formában valósítod meg az viszont már a te felelősséged. Jól tudod, hogy a világi bulizás és szórakozás általában  nem az ott folyó erkölcsi-etikai tisztaságról híres. Hívőként olyan életmóddal ismerkedhetsz meg amelyek ebben a korban különösen nagy erővel hathatnak rád. Nyugodt szívvel nem tudnám tanácsolni neked, hogy elmenjél ilyen bulikra és csak azért ott lenni, hogy emiatt ne tartsanak különcnek! Tudom, hogy nehéz dolog azzal szembesülni, hogy esetleg kiközösítenek, mert Jézus Krisztusé vagy! De számodra fontosabb kell, hogy legyen a szentségre való törekvés és az Isten akaratában való járás mint az, hogy mit mondanak az emberek rólad.

Pál apostol ezért ezt írja:
Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Gal 1:10  

Viszont fontos, hogy szeretettel és egyúttal bizonyságot téve Jézus Krisztusról elmond nekik, miért is nem veszel részt velük különböző ilyen jellegű dolgokban.  Minden más esetben pedig szolgálj feléjük! Segíts nekik a tanulásban, a problémáik megoldásában, legyél ott ha szükség van rád!. Bátorítsd őket a Krisztus megismerésére! Tanácsold őket az ige alapján, hogy az életük ne kerüljön mellékvágányra már fiatalkorban! Mutass rá, hogy Jézus Krisztus valóban a szívedben él és szereted őket. Lássák rajtad, hogy a te örömöd olyan amilyet ők soha nem tudnak átélni semmilyen világi eszközzel vagy módszerrel. Imádkozzál értük. Ilyen Krisztus életvitellel nem azt a „különc hívőt” látják majd benned, hanem azt az embert akihez bátran lehet fordulni, megbízható és őszinte hozzájuk.

Végül Péter apostol szavait ajánlanám a figyelmedbe:
Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.  Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. 1 Péter 4:2-4

Áldás!

Tags for this item