Email Print

Ezt hogy kell értelmezni? 1Thessz. 5:21-22

Author:
János
Hits:
2857

Answer

Kérdés

Szia mindenki!!!!!!!!!

Bennem mostanában felmerült egy érdekes kérdés, amikor az I. Thesszalonika 5:21,22-t olvastam. Itt a következó áll:
"Tegyetek próbára mindent, és a jót tartsátok meg! Mindentől, ami rossznak látszik, őrizkedjetek!"

Ezt hogy kell értelmezni? Mert számomra a két mondat egy kicsit ellentmondásos. Nagyon érdekel, hogy a gyakorlatban ezt hogyan lehet megvalósítani?

Köszönöm szépen!!!!

Válasz

A kérdésedre a válasz a szövegösszefüggés értelmezésében található. A thessalonikai levélnek ez a két verse az ötödik rész 12.-ik versétől kezdődő igeszakaszhoz tartozik és gyakorlati útmutatásokat tartalmaz az Isten szerint való keresztény életvitelre. Ebből négy vers a 19-22-ig egy gondolati egységet tartalmaz mégpedig a Lélek ajándékaival kapcsolatban. Itt szerepel az említett két igevers is.
„A Lelket meg ne oltsátok. A prófétálást meg ne vessétek, Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek” 1Thess 5:19-22

Először is egy megváltott keresztény embernek akiben Isten Szelleme lakozást vett fokozott felelőssége van abban, hogy az Istennel való kapcsolata rendezett legyen. Amikor a Lélek megoltásáról beszélünk akkor szó szerint azt kell érteni, hogy engedjük kialudni a szívben Isten tüzét! Ez egy veszélyes állapot mert oda vezet amiről Pál beszél, hogy a kegyesség látszata megmarad de annak az erejét vagyis Isten Lelkének a munkáját megtagadja az illető;(2 Timóth 3:5)!

Ezért tartozik ide a prófétálás ajándéka ami az ige szerint az első helyen lévő karizma az imalistán;(1 Kor 14:1). Szeretném kiemelni, hogy ez nem minőségi hanem hasznossági sorrendet jelent! A „meg ne vessétek” kifejezés szó szerint azt jelentei az eredeti szöveg alapján, hogy: „nehogy lenézzétek”! A Biblia sokfajta karizmát említ ezek egyike a beszédajándékok amelyek közé tartozik a prófétálás is. Ez az ajándékcsoport az egész gyülekezetet érinti ezért van ennyire kiemelt szerepe az Úsz.-i gyülekezetben. Ezt nem szabad megvetni mert ezzel a Szent Lélek munkáját kioltják a gyülekezetben. Ugyanis a prófétálás szelleme az Ige szerint nem más a Krisztusról szóló bizonyságtétel;(Jelenések 19:10). Valamint a prófétálás által történik a gyülekezet építése, bátorítása vigasztalása;(1 Korinthus 14:3). Látható, hogyha ezeket kivesszük egy gyülekezet mindennapjaiból akkor elég siralmas képet állapíthatunk meg a jövőjét illetően.

Ezután írja Pál, hogy ezeket a prófétai kijelentéseket meg kell próbálni és ami ebből jó azt meg kell tartani. Összhangban van ez Pál korábbi kijelentésével miszerint amikor egy gyülekezetben prófétai üzenet átadása történik akkor azt meg kell vizsgálni;(1 Kor 14:29)! Hasonlóan ír János apostol aki szintén kijelenti, hogy a lelkeket meg kell vizsgálni amikor valamit kijelentenek;(1 János 4:1-2) és egy szűrőt is beiktat, hogy Isten Szellemének a munkáját könnyebben megismerhessük! Azért kell megpróbálni minden prófétai kijelentét, hogy az valóban Isten Szellemétől jön-e vagy sem. A megpróbálni kifejezés eredetileg azt jelenti, hogy megvizsgál, próbára tesz, szó szerint láthatóvá tesz valamit. (Ugyanez a szó szerepel a 1 Ján. 4:1, 1 Timóth 3:10, Filippi 1:10, Efézus 5:10...stb is) Jelen igénkben azt, hogy a prófétai szó milyen forrásból származik! Tehát nem arra utal az Ige, hogy a hívő ember bármit megtehet és majd kiguberálja magának, hogy mi a jó, hanem a prófétálásra vonatkozik és a hamis kijelentések kiszűrésére. Ha egy próféciát a jelen lévő más próféták elfogadják akkor azt meg kell tartani;(1 Korinthus 14:29).

Viszont ha gonosz dolog van kialakulóban vagy valami nem tiszta akkor őrizkedni kell. Szó szerint tartsd magad távol tőle! A vészvillogónak ki kell gyulladni akár neked vagy akárkinek a gyülekezetben amikor prófétálás történik! Ezért van az, hogy sok igemagyarázó szerint a prófétálást csak akkor lehet egy gyülekezetben megengedni ha más próféták is jelen vannak akik képesek a megszűrésére az üzenetnek. Egy másik karizma is van ami segít a forrás kiderítésében ez a szellemek megítélésének az ajándéka de ez csak részleges ebben az esetben mert attól, hogy valaki hívő még beszélhet butaságokat nem feltétlenül szándékosan!

Ha egy prófécia valóban Isten Szellemétől jött akkor azt meg kell ragadni erősen tartani, és ragaszkodni hozzá! Ha Isten szól hozzád akkor azt ne engedd el a füled mellett! Zárd be a szívedbe és hidd el sokat fog segíteni neked a kegyelemben való növekedésben! Én is több prófétai kijelentést kaptam az életemre nézve amelyek egy része már valóság míg más része még beteljesedésre vár. De itt őrzöm a szívemben és sokszor adott már vigasztalást amikor lelkileg nem éppen jó állapotban voltam!

Tehát ezek az igék arra vonatkoznak, hogy a prófétai kijelentések megvizsgálásra kerüljenek és ami nem egy át ezen attól tartsa magát mindenki. A hamis, rossz próféciák miatt gyülekezetek, házasságok személyes életek is tönkrementek már de ez nem ok arra, hogy a Isten Szellemének a munkáját jelen esetben a prófétálást elvessük vagy lenézzük a negatív tapasztatok miatt!

Áldás!

Tags for this item