Email Print

Miért tagadjátok az újjászületést?

Author:
János
Hits:
1826

Answer

Kérdés

Miért tagadjátok az újjászületést, mikor Illés is újjászületett Bemerítő Jánosban?

Válasz

Nem tudom hol olvastad a gyülekezetünkkel kapcsolatban azt, hogy tagadjuk az újjászületést. A kérdezz-felelek rovatba szerepel benne egy néhány soros leírás. Hitvallásunk is tartalmazza ezt!

Amire te gondolsz az inkább a reinkarnációra vagyis az új testetöltésre utal. Ezt viszont valóban tagadjuk mert a Bibliai kijelentésben ilyennel nem találkozunk. Tudom, hogy ma divatos dolog a szinkretizmus és ezért más nem keresztény vallások kijelentéseit összhangba hozni a Biblia kijelentéseivel. Azonban a reinkarnációra semmilyen Bibliai utalást nem találunk. Bemerítő János és Illés kapcsolata is ebben a vonatkozásban kerül elő rendszeresen.
Nézzük mit is mond erről a Szentírás a kérdéssel kapcsolatban
1, Először szólaljon meg maga az érintett Bemerítő János:

És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem. János ev. 1:21

János tehát határozottan visszautasítja, hogy személyét Illéssel azonosítsák!

2, Jézus Krisztus amikor a megdicsőülés hegyén van akkor ezt olvassuk:

És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér [és] fénylő lőn.
És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés; (Lukács ev. 9:29-30)

Illés Mózessel együtt a mennyben van! Nem a földön. Ekkor már Bemerítő János halott és nem olvassuk, hogy ö lett volna mert nem reinkarnálódott ismét vissza Illéssé!
Ezután olvashatjuk azt, hogy Jézus Krisztus Illéssel hasonlítja össze Bemerítő Jánost;(Máté ev. 17:11-12)!

3, Jézus szolgálata nyomán jelek és csodák történnek ami értetlenkedést vált ki a hatalom vezetői körében és ezt mondják:

Meghallá pedig Heródes a negyedes fejedelem, mindazokat, amik ő általa történtek: és zavarban volt, mivelhogy némelyek azt mondák, hogy János támadt fel a halálból;
Némelyek pedig, hogy Illés jelent meg; mások meg, hogy a régi próféták közül támadt fel valamelyik. (Lukács ev. 9:7 -8)

Ha egy próféta visszatér akkor az feltámad és nem reinkarnálódik. János és Illés személye itt is külön van. Nem említik őket egy személyként.

4, Az angyali kijelentés Malakiás próféciájára utal

És ez [Ő] előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. (Lukács ev. 1:17)

János Illés szellemével fog szolgálni tehát nem Illés egész személyisége volt jelen az életében hanem a szellemiségének a lelkülete. Az, hogy Bemerítő Jánosnak ez a szolgálata nem sikerült- nem az ő hibája volt- jelzi, hogy ez a prófécia még beteljesedésre vár!

5, Végül de nem utolsósorban. Bemerítő János már csak azért sem lehetett Illés reinkarnációja mert Illés nem halt meg!! Énokkal együtt azon személyek közé tartozott akik nem láttak halált életükben hanem elevenen ragadtattak el;(2 Kir 2:11)!

Tags for this item