Email Print

Ölhet -e egy keresztyén ember?

Author:
János
Hits:
2198

Answer

Kérdés

Én inkább arra gondoltam, hogyha öl az ember, akkor az bűn és behozza a halált az életébe, akkor a zsidóknak ez nem volt lelki trauma? Vagy mára lefordítva: ha ma egy keresztényt behívnának katonának és ölnie kéne, az nem lenne bűn, csak ha szabad akaratból van? Mondhat ilyet egy kereszténynek az Úr, hogy öljön? Mikor azt mondja, hogy szeresd ellenséged?

Válasz


A pacifizmus kérdése gyakorlatilag már két évezrede megosztja a kereszténységet. Mind a két oldalnak komoly érvei vannak álláspontjuk megvédésére. Ezért inkább én úgy látom, hogy a kettő között egy kényes egyensúly van amit a következő szempontok alapján kell mérlegelni.

1, A keresztényeket Jézus Krisztus egyértelműen a békességre és a békés együttélésre szólítja fel. Ezt az apostolok is így látták.(Mt 5:9, Rm 12:18, 1 Pét 3:11...stb.). A háború, mint viták megoldásának egyik módszere ezért nem fér össze Jézus Krisztus tanításával és példáival. Vagyis minden körülmények között azon kell lenni, hogy az embereknek a békessége evangéliumát hirdessük és azt a valóságban meg is éljük!

2, A bűn jelenléte viszont a földön kiváltotta a felette s hatalmakat amelynek jogi alapját az 1 Mózes 9:5-6- ban olvashatjuk!
3, Az uralkodó hatalmat Jézus Krisztus és az apostolok Istentől valónak tartották (Jn 19:11; Róm 13,1-8) ). Állam és egyház egyaránt az Isten szolgája csak más a feladatuk, és eltérőek az eszközeik (Róm 13,4.6).
Az állam az életet veszélyeztető törvénytelenség megfékezésére kapta a hatalmat, beleértve ebbe a fegyverhasználat jogosultságát is. (Róm 13,3-4; 1Pt 2,14). Éppen ezért követeli meg polgáraitól a tiszteletet, az engedelmességet és az adó megfizetését is többek között;(Mk 12.17; Róm 13,1-7; Tit 3:1; 1Pt 2:13-14).

4, A keresztyén ember ezeknek a kötelezettségeknek nem kényszerből, hanem az Isten iránti tiszteletből és engedelmességből tesz eleget (Róm 13,2.5; 1Pt 2.16.)

Ugyanakkor úgy látom jelenlegi ismereteim alapján, hogy a Biblia nem pacifista, mert számol azzal, hogy mindnyájunkat érhet támadás a bűn világában, és ezért a védekezés jogát valamilyen módon biztosítani kell. Az élet a Biblia szerint a legnagyobb érték amelynek védelméhez minden áron ragaszkodni kell.
A jogos önvédelmet Isten sehol sem utasítja el ill. nem ítéli el. Ezért ha valaki azért öl embert mert otthonát, családját védte meg az erőszaktól és más lehetősége nem volt számára más megítélés alá esik mint a szándékos gyilkosság!
Ez a jogos önvédelem kiterjed egy országra is abban az esetben ha megtámadják és az adott állam fennhatósága alá tartozók élete veszélybe kerül. A kardot ezért kapta az állam és végrehajtó szervei közül a katonaság. Viszont az erőszakos, hódító háború nem igazolható a jogos önvédelem kategóriájaként.
Ha egy ország jogrendjében a kötelező sorkatonai szolgálat életben van akkor egy kereszténynek ebben az esetben engedelmeskedni kell mert ez a felettes hatalmaknak való engedelmességet jelenti! Ha viszont van lehetősége arra, hogy pl. más formában töltse ki a kötelező katonai időszakot akkor bölcsebb ha azt választja még ha ennek hátrányai is vannak!
Ha erre nincs mód és katonaként be van sorozva és ráadásul háború tör ki amiben részt kell vennie akkor tudvalevő, hogy a parancsmegtagadásáért haditörvényszék elé kerül és az ítélet nem kérdéses.
Ebben az esetben választania kell a kivégzése és a harc között.
Ezeket kell mérlegelni és a Biblia fényében meghoznia a döntést amikor ilyen helyzetbe kerül!

Áldás!

Tags for this item