Email Print

Mit mond a Biblia az eutanáziáról?

Author:
János
Hits:
4713

Answer

Kérdés

Az ún. "kegyes halálról" szeretnék kérdezni. Mi erről Isten véleménye? Ez már nem önvédelem, azt gondolom! Mi a helyzet az agyhalottakkal? Ha Jézus korában élnénk, ők már halottak lennének. Ha vki agyhalott, akkor az nem egyenlő azzal, hogy halott? Előre is köszönöm válaszát!

Válasz

A Biblia szerint Isten az élet és halál ura, az ember nem határozhatja meg az élet kezdetét és végét.
A korszellem ami napjainkat behálózza az embert teszi az élet és halál urává és ebből következik az élet feletti rendelkezés joga, amely szerint befolyásolhatja az élet kezdetét - abortusz, művi művi meddővé tétel...stb- . s a halál várható időpontját és formáját betegség esetén, pl. eutanázia!
Ezért van az, hogy az embernek lehetőséget akarnak adni, hogy mag döntsön az életéről mert Istent kihagyják a számításból!

Az eutanáziának két formája van az aktív és a passzív. Az aktív eutanázia esetén az orvos a beteg vagy hozzátartozó kérésére szándékosan olyan beavatkozást hajt végre, amely a beteg életét megrövidíti. Az aktív eutanázia ellentmond Isten „ne ölj”. Parancsolatának és az embergyilkos akaratát juttatja érvényre! A Magyar Orvosi Kamara, Etikai Kódex szerint: Az ember életének kioltását célzó tevékenység, mind az orvosi hivatással, mind az orvosi etikával összeegyeztethetetlen! Az orvosok a hippokratészi eskü szerint sem hajthatnak végre aktív eutanáziát: "Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kéri, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok." Írta Hippokratész!
Az aktív eutanázia elutasításának kérdésében a keresztény egyházak véleménye gyakorlatilag megegyezik. Egyértelműen nem a felelet!

A passzív eutanázia esetén viszont más a helyzet. Ekkor a beteg tudatosan visszautasít minden kezelést beavatkozást amivel életét orvosilag meghosszabíthatnák. Erre ma Magyarországon törvényes joga van. A törvény kimondja, hogy: A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.
Ebben viszont vannak véleménykülönbségek. Ugyanis többen amellett teszik le a voksot, hogy a „csendes halál” amikor az ember tudatosan készük rá és rendezi az életét összeegyeztethető a bibliával. Több történet utal rá, hogy amikor valaki érezte, hogy halála közeleg végrendelkezett, bűneit, életét rendezte és készült az örökkévalóságra! Az is tény, hogy a modern műszerek és lehetőségek korában ez az időszak kitolható és valamelyest meghosszabítható. Ezért ez is lelkiismereti kérdéssé válik minden ember számára.
Az agyhalálról néhány szó. Az ember szelleme és lelke nem feltétlenül hagyja el a testét agyhalál esetén, még ha el is veszíti azt a képességét, hogy kommunikáljon. Ráadásául agyhalál esetén funkcionál a vérkeringés és ezért figyelembe kell venni, hogy a Szentírás a lelket a vérrel azonosítja. Amíg tehát a vérkeringés fennáll, feltételezhető, hogy a lélek nem hagyta el a testet. Ekkor is megadatik számára a lehetőség, hogy Isten kegyelméből felépüljön!

Végül két megfontolásra érdemes dolog.
Az első. A veszély abban áll, hogyha a halálos betegeknek megengedjük az aktív eutanáziát akkor ki lesz a következő csoport. A fogyatékosok, az öregek, az elme és pszichiátriai esetek? Azért veszélyes megengedni az életellenes beavatkozásokat mert olyan lavinát indítanak el amit nem lehet megállítani. Lásd a Hitleri Németországot! Előbb kommunisták, majd fogyatékosok, zsidók, cigányok, más népek stb...Ez volt az ún. "értéktelen életek elpusztítására" !
Másik szempont a kegyelem és az üdvösség kérdése. A megrövidített élet kevesebb esélyt kap arra hogy Isten irgalmával szeretetével találkozzon. A halálos végstádiumú állapot még nem jelent döntésképtelenséget, megértést és belátást. Az ember szellemi képességei megmaradnak még az utolsó pillanatokban is. Kevesen tudják de az utolsó érzékelés ami feladja a szolgálatát az a hallás! Amíg ez a lehetőség megvan addig az evangélium megosztásának is lehetősége és a potenciális megtérés lehetősége is megadatik a haldokló számára! Már csak ebből a szempontból is ellenezni kell az eutanáziát és kiállni az élet védelme és tisztelete mellett. Jézus Krisztus világosan kijelentett Ő azért jött, hogy életet sőt bővőlködő életet adjon az embereknek;(Jn 10:10)
Nem szabad megengedni, hogy egy társadalomra a Halál és Pokol szellem telepedjen csak azért mert ez így kényelmes és gazdaságos mindenki számára!

Áldás!

Tags for this item