Email Print

Miért nem szabad vért enni?

Author:
János
Hits:
3890

Answer

Kérdés

Azért nem engedik Jehova Tanui, hogy vért kapjanak, mert akkor másik lélek kerül beléjük? Ezért nem szabad vért sem enni? Tényleg, mi baja lesz az embernek, ha vért eszik? Ha a vérben van az élet, akkor épp életet kapna, nem?

Válasz

Jehovai tanúi egy hibás Bibliai szövegmagyarázat áldozatai. Ezenkívül figyelmen kívül hagynak több olyan igét is amely teljesen ellentmond a tanításuknak. Érdekes módon a Tanúk álláspontja ebben a kérdésben már módosításokat tartalmaz de a jellegzetességét, miszerint a vér minden formája így a vérátömlesztés is tilos számukra. Számukra a tiltás azt jelenti, hogy „semmilyen módon nem fogadhatják be a testünkbe mások vérét, akár vérkészítmény akár az ezeket tartalmazó (gyógy)szerek formájában van sőt a saját vérüket sem, miután tárolták, de a vér különböző frakcióit tartalmazó készítményeket elfogadhatják, ha lelkiismeretük megengedi”. Az idegen vér mindennemű bejuttatása a testbe akár szájon (például étkezési célból), akár vénán keresztül (például transzfúzió), szerintük „egyértelműen sérti” Isten erre vonatkozó törvényeit. Mivel több per is volt már ellenük az ebből bekövetkező haláleset miatt ezért indult el egyfajta engedmény bizonyos vérpótlószerek irányába!
Nézzük az ominózus igét amire tanításukat alapozzák:

„Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől”. Apcs 15:20

Az első apostoli zsinaton hozták meg ezt a döntést a vezető apostolok és jeruzsálemi gyülekezet vénei miután a pogányságból megtérők számára farizeusi csoportok a körülmetélkedést és a mózesi törvények megtartását is követelték a megtérésen túl. Miután megállapították, hogy erre nincs szükség az üdvösséghez az ún. Noahita törvények egyes elemeit írták elő mivel az még a törvényadás előtt adatott az egész emberiség számára! Erről olvashatunk az 1 Móz 9:1...skk-ben! Ezek a rabbik szerint a következőek 1. a törvényszékek szükségessége 2. Az istenkáromlás tilalma. 3. a bálványimádás tilalma 4. a fajtalanság tilalma 5. a vérontás és 6. a rablás tilalma 7. élő állatról levágott hús élvezetének tilalma. Ez volt a „Nóé utódai hét törvénye”, amely mint hangsúlyozom a törvényadás előtt Istentől adott rendelkezés minden teremtmény számára. Aki ezt megtették azok voltak az ún. „kapuban álló prozeliták”. A másik kategória az volt ha valaki körül is metélkedett és áldozatokat is bemutatott! Gyakorlatilag ezt a rendelkezést erősítették meg az apostolok azáltal, hogy ismét a nemzetek elé tárták az Isten kijelentését.
Tehát a vér élethordozó mert azonkívül, hogy az ember lelkét is hordozza a testből való kifolyása a fizikai élet végét is jelenti! Az emberiség engedély kapott az állathús evésére, egy korlátozás életbe lépett az életnek (a vérnek) teljesen el kellett távoznia a testből, mielőtt az ember a húst élvezi.
Tehát a félreértés abból adódik, hogy a Biblia tilalma nem a vérátömlesztésről beszél hanem a vér fogyasztásáról és nem az emberi hanem az állati vérről!! A pogányok ugyanis azt hitték, hogy az állatvér fogyasztása az állat erejét adja számukra sőt egyes kultuszokban az állatról élő állapotbán vágtak ki húsdarabokat és ették meg! Ezt tiltotta meg Isten! Ugyanakkor azt is írja, hogy tartózkodjanak vagyis éhhalál megelőzése esetén természetesen fogyasztható mert a bibliában az élet magasabb rendű mint a halál és mindig az életet kell előnyben részesíteni.
Éppen ezért mivel a vér élethordozó ezért a bűnös halála helyett véres áldozatot kellett bemutatni ahogy meg van írva:
„És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat” . Zsid 9:22
Éppen ezért lehetett Jézus Krisztus vére is engesztelő áldozat a bűneinkért mert kifolyatta értünk és egy részét bevitte a mennyei szentélybe (Zsid 9:4).
Ebből következik az, hogy mivel Jézus Krisztus vérét ontotta a feltámadása után már nem rendelkezett vérrel hanem szellemi módon élte le a földi időszakának utolsó periódusát Volt teste, húsa de már nem a vér adta benne az élete hanem a szellem ahogy meg van írva:
„Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.” 1Kor 15:45
Vagyis Ádám élő lélek lett (amit a vér éltet ill hordoz 5 Móz 12:23), Krisztus viszont szellemi lett amit a szellem és nem a vér keringése hordoz! Ezért van az ahogy az apostol kifejti, test és vér nem örökli Isten országát;(1 Kor 15:50). Krisztus is ezért van szellemi életben. Reménységünk szerint mink is hasonlóak leszünk hozzá és akkor kitűnik, hogy a megváltással sokkal többet kaptunk mint a teremtéssel az Ádámi természetben. A régi teremtés elmúlt és újjá lett minden! Krisztusban új identitásunk van és egy új „fajhoz” tartozunk. Nem véletlen, hogy az utolsó nemzetségtáblázat a Jézus Krisztusé! A mienk akik az övéi vagyunk már Ő az „Ádám” az új teremtés kezdete.
Minket tehát a régi kötődés nem terhel ezért a vérátömlesztés is a jó cselekedet kategóriájába tartozik mert életet lehet menteni vele. Jézus a következőeket mondja
„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért”. Ján 15:13
Ha a szeretetem az embertársam felé az, hogy az életemet is odaadhatom érte akkor az életemet hordozó vért miért ne adhatnám oda?? Az a 3-5 dl. vér életmentő lehet bárki számára! Isten Igéje sehol sem tiltja a véradást a vérátömlesztést különösen ha életmentő beavatkozásról van szó. Akik pedig ilyen félreértelmezett igék és tanítások alapján hagynak gyermekeket meghalni azok semmivel sem különbek mint azok akik Moloknak áldozták fel annak idején gyermeküket, hogy „istenük” tetszését elnyerjék!
Röviden ennyit!

Áldás!

Tags for this item