Email Print

Hogyan lehet megkülönböztetni Isten vezetését a saját gondolataimtól?

Author:
János
Hits:
3755

Answer

Kérdés

Hogyan lehet megkülönböztetni Isten vezetését a saját gondolataimtól?

Válasz

Isten vezetésének megértése minden komoly hívő ember szívének kulcskérdése. Olyan életet szeretnénk élni amely Isten uralma és vezetése alatt áll. A Bibliában nincs konkrét előírt recept arra, hogy Isten személyesen hogyan vezet bennünket viszont alapelveket találunk amelyet figyelembe kell venni. Ugyanis nincs két azonos gondolkodású életvitelű elhívású keresztény. Azt is látni kell, hogy a hívő ember életének döntéseinél a legtöbb esetben a józan paraszti ész és a bibliai értékrend alapján dönt. Legyen szó öltözködésről, munkavégzésről, családi életről...stb. Viszont vannak esetek amikor Isten vezetését kell kérni mert döntés elé állt az élete. Tipikus eset szokott lenni a pályaválasztás, társkérdés, munkahely, szolgálat, gyülekezeti otthon. Ilyenkor valóban érdemes Isten vezetését megérteni mert ezek a legtöbb esetben életre szóló döntések lehetnek!

Három dolgot szeretnék a figyelmedbe ajánlani
1, „Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;” 2Kor 10:5
Először is vizsgáld meg az életedben az Istennel való kapcsolatodat. Nézd meg milyen háttérből jöttél, tértél meg. Hívő szülők gyermekeként, hitetlen háttérből, elvált szülők gyereke vagy-e stb. Ez azért fontos mert minden esetben egyfajta Istenképpel rendelkezik az ember és ez sajnos a legtöbb esetben torz és hamis. Ezt minél hamarabb helyre kell állítani és a biblikus szintre emelni. Ellenkező esetben képtelenség lesz megismerni Isten vezetését mert nem hiszed el, hogy Isten ezt és ezt mondja neked vagy kéri tőled! Tehát le kell rombolni minden torz Istenképet az életedben már a gondolatok szintjén! Ez lesz a garancia arra, hogy megfogod érteni Isten vezetését a saját elméd gondolatai ellenére. Érzéked lesz arra, hogy ez jöhet-e Istentől vagy sem! Az okoskodásra használt kifejezés a „logiszmosz” vagyis a logikus gondolkodás. Miért kell ezt lerombolni? Mert Isten néha olyan dolgot kér ami ellentmond minden józan észnek. A Biblia tele van ilyen esetekkel! Ha eleve logika szűrőn engedi át valaki Isten beszédét akkor a hite nem tud megerősödni és agyhívő és nem szívbeli hívő lesz!

2 „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata”. Róm 12:1-2
A második dolog, hogy szánd oda magad Istennek teljesen. Legyen fontosabb a vele való közösséged mint az amit szeretnél megtudni. Ez lesz a garancia arra, hogy Isten mindig első helyen marad az életedben. Az Istennel való közösségben megújul az elméd és gondolataid Isten dolgain kezdenek el elmélkedni ami megkönnyíti azt, hogy meg tudd vizsgálni Isten tökéletes akaratát. Ehhez arra is szükséged van, hogy a világ különböző befolyásai, szellemiségei ne verjenek éket közéd és Isten közé. Ahogy az elébb írtam ezt is gondolati szinten kell elkezdeni! Valaki azt mondta egyszer, hogy ebben az állapotban a hívő nem jó és rossz döntés között választhat hanem a jó és jobb között.

3, „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” Róm 8:14
A harmadik fontos dolog az, hogy életedet és az Istennel való kapcsolatodat a Szent Szellem uralma jellemezze. Ő az ugyanis aki Isten üzenetét tolmácsolja neked. Ha megtanulsz szellemi módon és élni akkor kifejlődik egyfajta érzék amely azt a bizonyos halk és csendes hangot megkülönbözteti az elméd gondolataidtól. Legyél nyitott arra is, hogy esetleg különleges vezetésben lesz részed pl. álom, látomás, prófétai szó de ez a ritkább eset. A prófétai kijelentés akkor normális ha előtte az Isten vezetését megismerted és a prófétai szó ezt csak megerősíti. Ellenkező esetben a hamis prófétai kijelentés félreviheti életedet és döntéseidet. Az is lényeges, hogy Isten bármit is üzen, jelent ki számodra soha nem mond ellen az Igének. Bármi ami szemben áll a kijelentett igével el kell utasítanod.
Végül minden lépést járja át az imádság lelkülete. Az imádság nagy segítség, hogy Isten jelenlétében mozogjál és megtanuljál rá várni. Ha Isten megvárat ne lépj elhamarkodottan. Az Isten időzítése lehet, hogy kritikus pontig vezet el, hogy megtanulj benne bízni és megerősödni a kegyelemben.

Tags for this item