Email Print

Miért esztek állatokat?

Author:
János
Hits:
3173

Answer

Kérdés

Van egy Krisna tudatú hívő barátom és ő azt mondta, hogy magatokat hazudtoljátok meg, mert a 10 parancsolattal azt tanítjátok, hogy Ne ölj. És ti mégis öltök és eszitek az állatok húsát, ami ugyanúgy ölés. Akkor mi az igazság? Ők nem esznek húst és nem gyilkolnak, akkor inkább ők jutnak a mennybe?

Kati

Válasz

Kedves Kati!

A kérdésedre egyszerű a válasz. A tízparancsolatnak két kőtáblája van. Az egyik kőtáblán az Istennel kapcsolatos követelmények vannak ez az első négy parancsolat. A második kőtáblán a felebarátunkkal szembeni követelmények vannak felsorolva. Itt szerepel az ominózus kijelentés is a „Ne ölj” parancsolat. Egyértelmű, hogy ez nem az állatokra vonatkozik mert minden parancsolat arra vonatkozik, hogyan éljünk felebarátunkkal együtt. Különben akkor azt is kellene mondanunk, hogy az állatokkal nem csaljuk meg feleségünket, vagy nem lopunk tőlük vagy nem kívánjuk az ólat, istállót amiben laknak. Ha ezt a kijelentést valóban az állatokra értelmezzük! A Bibliában egyébként sehol sem szerepel az, hogy valaki állatok leölése miatt Isten ítélete sújtott volna.
Ezért van az, hogy a két kőtáblát így foglalják össze az Írások:

Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
Máté ev. 22:37-40

Vagyis az első tábla az Isten szeretetével köt össze bennünket a másik pedig a felebarátunkkal való normális együttélés szabályait fekteti le nem pedig az állatokkal való harmonikus együttélést!
Nézzük meg néhány ige mit tanít a húsevéssel kapcsolatban.
Isten a húsevést kezdetben valóban nem rendelte sem az emberiség sem az állatvilág számára;(1 Móz 1:29-30). Később bűneset miatt ez az álláspont megváltozott és mind az emberek mind az állatok számára a húsevés megengedetté vált. Isten ezt mondja Noénak.

Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott; Minden mozgó állat, amely él legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. 1 Móz 9:1-4

Isten megengedte a húsevést csak a vérevés tilalmát írta elő amit az első apostoli zsinat is szintén megkívánt a keresztényektől;(Apostolok Cselekedetei 15:20)!

Ugyanitt mondja Isten, hogy a gyilkosságot vagyis a vérontást csak az ember miatt kéri számon és nem az állatok miatt!!! A gyilkosság tilalma tehát csak az Isten képére teremtett emberiséget érinti;(1 Móz 9:5-6)

Később az izraeliták esetében különbséget tesznek a tiszta és tiszta állatok között mivel azok egy része a pogány bálványimádásba vitték volna Izraelt;(3 Móz 11. fej.)

Jézus Krisztus sehol sem írja elő a vegetarianizmust sem pedig a húsevés tilalmát nem vezeti be. Ugyanúgy megette ő is a pászka vacsora bárányáldozatát és a különböző vendégségeken is részt vett. Ezért Pál apostol is arról ír, hogy a húsevés önmagában nem üdvösség kérdése. Valaki eszik húst valaki pedig csak zöldséget eszik amire eljutott a hitéletében. Ugyanis sokan olyan közegben tértek meg ahol a bálványáldozati húst árulták a mészárszéken és ezért inkább teljesen lemondtak a húsevésről. (Római levél 14:1-3, 1 Kor 8. fejezet)

Később azt írja a Kolossébelieknek, hogy akit Krisztus megváltott és megszabadított azokat nem lehet megítélni evés-ivás ünnepek dolgában - 2. Fej 13-17- ugyanis ezek a dolgok csak árnyékai az eljövendő valóságnak! Ezért a Messiási királyságot is ahol maga Jézus Krisztus fog látható módon uralkodni, úgy jellemzi az ige, hogy velős ételeket és zsíros falatokat fognak enni;(Ésaiás próf. 25:6-8)!

Végül pedig egy gondolat a Krisna-tudatú mozgalomról. Megjelenésük egy érdekes Bibliai próféciával is kapcsolatban van. Pál ezt írja az utolsó időkkel kapcsolatban:

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben. Akik tiltják a házasságot, [sürgetik] az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal.(1 Timótheus 4:1-4)

Pál azt mondja, hogy az utolsó időkben lesznek olyan csoportosulások amelyek tiltják a húsevést és a házasságot megfosztják eredeti rendeltetéséről. Szintén lelkiismereti okokra hivatkozva pedig Isten pedig világosan megmondja, hogy a hálaadással fogyasztott húsevés nem megvetendő dolog hanem jó! Ez a Krisna tudatúakra is igaz. Számukra a házasság is csak a gyermeknemzés célját szolgálhatja a húsevést pedig egyértelműen tiltja.

Tehát röviden összefoglalva: A húsevés senkit sem tesz a mennyország polgárává vagy kizáró tényezővé hanem lelkiismereti kérdésként kezeli a Biblia. Az üdvösség kizárólagos feltétele a megtérés és a Jézus Krisztusba vetett hit útján érhető el. Másfelől Isten igéje világosan beszél arról, hogy sokan hogyan próbálnak ebből vallási álkegyességet gyakorolni és az emberek előtt tetszelegni és kuriózumnak feltűnni.

Röviden ennyit. Ha további kérdéseid vannak tedd fel bátran amennyiben tudok válaszolok rá!

Tags for this item