Email Print

Mit fogunk csinálni a mennyben?

Author:
János
Hits:
2841

Answer

Kérdés

Mit fogunk csinálni a mennyben? Nekem nagyon unalmasan hangzik, hogy csak éneklünk, meg imádjuk a nagy Istent? Olvasom a Bibliát, de nekem nem jön le több plusz.

Válasz

Örülök, hogy a Bibliát forgatod és egy igen fontos kérdésre keresed a választ! Ez a kérdés rajtad kívül még elég sok mindenkit foglalkoztat és sajnos nem minden esetben látnak többet az igében mint amit te is olvastál. Szeretném elmondani, hogy ha csak ennyi lenne kijelentve a Mennyei Királyságról, hogy Istent dicsérhetjük és imádhatjuk már annak elégnek kellene lennie egy megváltott ember számára. Ez ugyanis nem más mint amit itt (kellene) csinálunk, csak tökéletesebb, bűntelen formában. Pál apostol is arról volt meggyőződve, hogy Krisztusnál lenni mindennél jobb;(Fil 1:23). Csak az Ő jelenléte, annak a tudata, hogy színről színre láthatóm őt az már nem teheti unalmassá mennyet! Sok ember már a pokolban eszmél rá, hogy ezt a korábban számukra unalmasnak tartott helyet is jobb lett volna választani mint a gyötrelmek helyét.
Hiszem azt, hogy Isten a mi Mennyei Atyánk gyermekeinek a legjobbat készítette el az örökkévalóságra. Aki ilyen univerzumot teremtett és hozta létre a világot az pont a mennyben fukarkodna a csodálatos dolgokkal? Nem tudnám elhinni, hogy a menny egy unalmas dolog lenne vagy bele lehetne fáradni az Isten jelenlétébe. Nézzünk meg néhány dolgot

Pál apostol ezt mondja az eljövendőről:
„Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is”. 1Kor 2:9-10
Az első lényeges dolog, hogy a jövendő világ eseményei a nem hívő ember előtt rejtve vannak. Természetes képességeink és érzékszerveink alkalmatlanok arra, hogy ezt felismerjék. Sem a szívünk, hallásunk, szemünk kevés önmagában hozzá. Ha ez így lenne akkor hitre semmi szükség nem lenne csak az emberi képességekre. Viszont Isten nem akarja eltitkolni, hogy mit is tesz az eljövendőben ezért Szent Lelke által kijelentést akar adni elsősorban magáról másodsorban arról, hogy mi van készülőben. A Szent Lélek által már a képességeink is alkalmassá válnak a kijelentés befogadására. Valakinek látomásai vannak Isten eljövendő királyságáról. Mások belehallanak a szellemvilágba a nekik adatott karizmák által. Sokan egyszerűen az igét olvasva jutnak el a kijelentések sorozatára és tárulnak fel előttük a mennyei titkok. A kijelentés görög szava az „apokalüptó” ami azt jelenti, hogy egy függönyt félrehúznak valami elől és a rejtett dolog meglátszik! Jézus Krisztus is arról beszél, hogy az eljövendő Szent Lélek minden igazságra elvezeti a hívőt. Olyan titok ez amit alázatos szívvel és imádkozva kell keresni és kutatni. Valamint teljes szívvel Istent szeretve! Nézzünk meg ezekből néhányat

1, A menny az imádat helye;(Jel 5:12): A jelenések könyve tele van azzal a kijelentéssel, hogy Istent minden teremtménye imádja a mennyben. A megváltottak is szintén ezt teszik.
2, A menny az éneklés helye is;(Jel 15:3): Kiváltság, hogy egy bűnös ember Isten jelenlétében lehet és énekelhet neki. Olyan hálaadás ez amit nem lehet megunni! Aki igazán tisztában van annak, hogy Krisztus mitől is szabadította meg számára természetes életelem lesz az éneklés.
3, Szolgálni is fogunk az Úrnak;(Jel 22:3, 7:15)
Lesznek feladatok a mennyben is de ez már nem fáradságos munka lesz hanem örömteli szolgálat
Papokká tett minket Krisztus váltsága, és azt is jelenti, hogy szolgálatunk Isten Királyságára is kiterjed nem csak a földi szolgálatra!
4, Uralkodni fogunk Krisztussal;(Jel 22.5)
Jézus Krisztus megosztja az uralkodás jogát a hívőkkel. A Laodiczeai hívők győzteseiről is azt olvassuk, hogy Krisztus királyi székébe ülnek
5, Élvezzük a mennyei javakat;(Jel 2.7, 21:4)): Ehetünk az élet fájáról, nem lesz betegség, halál gyász fájdalom!
6, Jutalmat kapunk a győztes hívő életért;(Jel 21:7 2 Kor 5:10). A mennyei jutalmazás a dicsőséget fogja kiábrázolni rajtunk.
7, Gazdag örökség birtokosai leszünk;(Rm:8:17). Krisztus örököstársaiként megkapjuk a menny minden gazdagságát
8, Végül olyan szellemi javak birtokosai leszünk aminek jelentőségét nemigazán tudja befogadni szívünk és elménk. Mindenkor Krisztussal leszünk. Részesedünk a Krisztus dicsőségében. Örök élettel rendelkezünk. Szabadok leszünk a bűntől. Örök tökéletességben lesz részünk..stb.

Szerintem ezek is jól ábrázolják a ránk váró áldásokat. A többi kijelentésért pedig imádkozni kell, hogy egyre több világossághoz jussunk az Ige alapján.

Áldás!

Tags for this item