Email Print

Egy hívő emberben hogy fér meg egyszerre Isten Szelleme és a félelem, depresszió, vagy más gonosz erő?

Author:
János
Hits:
3114

Answer

Kérdés

Én azon gondolkodtam, hogy egy adott (hívő) emberben hogy fér meg egyszerre Isten Szelleme (erő, szeretet, józanság Szelleme), és a félelem, depresszió, vagy más gonosz erő (szelleme)?

Válasz

Kérdésed bizonyára sokakat érint és foglalkoztat. Helyhiány miatt csak röviden írok róla témáról a legfontosabbakat megemlítve.
Amikor valaki megtér a szellemi része a Szent Szellem által újjászületik és lehetősége nyílik arra, hogy Istennel személyes és életre szóló kapcsolata legyen. Ugyanakkor az ember nemcsak szellem hanem lélek és test is;(1 Thess 5:23). A démonok és a sátán munkája itt jön be a képbe. A sátán fő tevékenységei közé tartozik a vádlás a megszállás, megkötözöttség, kísértés. A hívő embert a megszállás Isten Szelleme miatt nem érinti de a többinek ki van téve.
Jézus Krisztus világosan mondja, hogy ha megtértünk és megszabadultunk akkor a „házunkat” ne tartsuk üresen, mert ez az állapot a hívőkben a démonizálódás számára teremti meg az erkölcsi, szellemi feltételeket (Mt 12:43–45). A démonok ugyanis a testet keresik mert az számukra a kedvező életfeltétel. Tehát Jézus már a megszabadultaknak mondja, hogy ne engedjék vissza őket és ez ellen a Biblia szerint egy védelem van a rendszeres Szent Szellemmel való betöltekezés; (Eféz 5:18)
Pál a következőket mondja:
„Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben”.1Kor 10:20
A bálványimádás a hívőket a démonokkal egy szintre viszi le. Közösség jön létre közöttük!
„Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet”. Ef 4:27
Szó szerinti fordítása ne adjatok át területeket az ördögnek !(Ógörög szövegből)
„Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben” Ef 6:11
Ilyen módon harcolva lehet fellépni ellene.
„Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.” 1Tim 3:6-7
Az elöljárókat és gyülekezeti vezetőket is romlásba tudja dönteni azáltal, hogy szívüket elfoglalva felfuvalkodásba bűnébe viszi őket!
Jakab szerint a démonikus forrású bölcsesség még a hívőket is veszélyezteti:
„Ha pedig keserű irígység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.” Jak 3:14-15
A hívők szívében is lehet démonikus befolyásoltságú ismeret
Péter azt írja
2Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen”:1Pét 5:8
Ha nem lenne reális veszély a démonizálódás akkor nyilván vigyázni sem kellene.

Végül a hívő ember élete csatatér két birodalom között. A megváltott ember testben él de szellemi módon kell járnia, hogy a démonikus erők és hatalmak ne szorítsák háttérbe az Isten Szellemének a munkáját az életében. Az óemberi és újemberi természet harca a hívő embert élete végéig elkíséri.
Az óemberi mechanizmusokat nemcsak a pszichikum hanem a testi erők is befolyásolják. Ezeket meg kell öldökölni, hogy a Szellemben való járás megvalósulhasson!
Röviden ennyit!

Áldás!

Tags for this item