Email Print

Isten jobban fog szeretni, ha sokat teszek bizonyságot?

Author:
János
Hits:
1579

Answer

Kérdés

Ha rengeteg embernek bizonyságot teszek, Isten jobban fog-e szeretni, vagy csak ugyanúgy, mintha senkinek sem tennék bizonyságot?

Válasz

Isten szeretete nem feltételekhez kötött! Ugyanis az isten szeretete nem kér és vár valamit hanem ad. Esetünkben az Egyszülött Fiát adta! Ez az agapé szeretet lényege. Adni és nem várni érte viszonzást. Aki ezt az ajándékot birtokolja annak számára a bizonyságtétel egy természetes dolog, hiszen arról beszél másoknak amit Isten tett az életében Jézus Krisztus által.
Pál azt írja:
„Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által” Tit 3:5
Tehát még az igaz cselekedeteink sem indokolnák, hogy Isten szeressen minket és kegyelmezzen nekünk. Isten szeretete ezért független ezektől.
És a következő fontos igevers:
„Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek”. Zsid 6:10
Isten azokat viszont akik az Ő akaratában járnak jutalmukat veszik. Tehát Isten szeretetét nem tudod
megszolgálni de a hűséges életvitelért amelyben benne van a Krisztusról szóló bizonyságtétel is azt megjutalmazza!

Áldás!

Tags for this item