Email Print

Hogy tehet bizonyságot meg nem tért ember Jézusról?

Author:
János
Hits:
2262

Answer

Kérdés

Egy ismerősöm nincs megtérve, nincs az élete átadva Jézusnak, mégis mindenkinek Jézusról tesz tanúságot, ja és imádkozik. Én ezt nem értem. Hogyan lehetséges ez????

Válasz

Azt nem tudom megítélni, hogy te milyen dolgok alapján állítod az ismerősöd megtéretlenségét. Az, hogy nincsenek még benne kifejlődve a Szellem gyümölcsei vagyis lelkileg kiskorú az okozhat zavart a megítélésben. De ha valóban úgy van ahogy állítod ebben nincs semmi rendkívüli.
Jézus azt mondja a Hegyi Beszédben:
„Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” Máté 7:22-23
Vagyis Jézus nevében sok mindent meg lehet tenni! Démont űzni, bizonyságot tenni, imádkozni bármit. Ez azonban nincs a mennyben hitelesítve! Itt elsősorban nem elfajzott, hitehagyott keresztényekről van szó hiszen Jézus azt, mondja, hogy „sose ismertelek” benneteket! Tehát nem volt az életükben olyan alkalom amikor Jézus Krisztussal kapcsolatban lettek volna!
Pál ezt írja:
„Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.”
1Kor 12:3
Az, hogy a szellemvilágban Jézus Neve megjelenjen természetfölötti felhatalmazásra van szükség
Ezért van a Szent Szellem! Nélküli is lehet „Uram-Uramozni” ahogy Jézus mondja, csakhogy ennek az illetőre nézve pozitív következménye.
Intellektuálisan is lehet tanítani a Bibliából Jézus Krisztus személyéről. A hitetlen teológusok és a liberális teológusok jó része már vagy kétszáz éve ezt csinálja. Meg is lehet látni a gyümölcseit az európai kereszténységben.
Ugyanakkor én akármikor ilyet hallok Pál apostollal értek egyet aki azt mondja.
„Mert mit [mondjak]? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok”. Filippi 1:18
Az igazi persze az volna ha barátod valóban megtérne és szívében az Élő Krisztusról tenne bizonyságot amelyet a Szent Szellem fog hitelesíteni!

Áldás!

Tags for this item