Email Print

Ha valaki megtérése előtt házasodott meg elválhat?

Author:
János
Hits:
2014

Answer

Kérdés

Egy barátnőm azt mondta, hogy ha valaki úgy megy férjhez, hogy nincsenek megtérve és utána megtér, akkor végülis elválhatnak, mert nem az Isten által kiválasztott fickó lett a nagy ő . És utána Isten megmutatja, hogy ki is az igazi társa. Végülis így a logikus.

Válasz

Kérdésed érdekes de az ige szerint nem logikus a végkövetkeztetés. Az ominózus igeszakasz ami arra utal, hogy a házasságban csak az egyik fél válik hívővé és ekkor mi is a teendő a következőképpen hangzik:
„Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten. Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet? „1Kor 7:12- 16

Az apostoli levelekben kifejeződik, hogy a házasság védelmét fontosnak tartják Pál a Korinthusi gyülekezetnek ír azokról a helyzetekről, amikor valaki házasságkötése után jut megtérésre, és házastársa hitetlen marad A hitetlenül kötött házasság továbbra is érvényes, a hívőnek nem szabad elválnia házastársától, és ne is kezdeményezze a válást;(1 Kor 7:12-13). A hívő félnek úgy kell élnie, hogy házastársát megszentelje, magatartása által megnyerje (1Pt 3,1-7). Ha viszont a nemhívő fél nem akar együtt élni vele, akkor ne akadályozza a válást. Ilyenkor a válás után a hívőnek van lehetősége az újraházasodásra ugyanis nincs szolgaság alá vetve és az Úrban társat választhat magának. Az újraházasodásra ezért lehetőség van akkor, ha az egyik fél meghal, paráznaság esetén, és ha a hitetlen házastárs el akar válni.
Ezekből az is kiderül, hogy lehet, hogy a hitetlen fél az igazi csak előbb neki is meg kell térnie Krisztushoz.

Áldás!

Tags for this item