Email Print

Hogyan lehet a hazát szolgálni cselekedetekkel?

Author:
János
Hits:
1644

Answer

Kérdés

Hogyan lehet a hazát szolgálni cselekedetekkel? Szerintem az imádkozás hasznos dolog, de önmagában nem elég, mert - szerintem - nem számít cselekedetnek.

Tibor

Válasz

 Kedves Tibor!

A kérdésedre a következőt tudom mondani, bár a kérdés nem egészen világos számomra.

Az imádság nagyon fontos dolog mert Isten előtt jó és kedves dolognak számít ha a keresztény ember imádkozik országáért és annak vezetőiért;(1 Timótheus 2:1-3).
A cselekedetek pedig elég sokrétűk. Nézzünk néhány tanácsot a Bibliából:

1. És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek; 1 Thessalonika 4:11

Rendes és becsületes munka, amely hasznára van a társadalomnak is. Nem segélyen élni és lopni a napot, hanem saját kézzel dolgozni!

2. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Róma 13:1

Törvények betartása és állampolgári jogokkal és kötelességekkel való élés.

3. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.  Jeremiás  29:27

A közvetlen lakókörnyezetünk támogatása és lehetőségeink szerinti aktív részvétel a társadalmi életben. Ráadásul ennek az áldásait magunk is élvezhetjük. Itt szintén említi Isten a könyörgést mint ami alapját képezi annak, hogy miként is éljünk egy országban, városban!

Röviden ennyit, ha esetleg konkrétabb kérdést teszel fel, talán tudok pontosabb választ is adni.

Tags for this item