Utam az ÚRhoz

Megtérésem előtt egy szoros családi kötelékkel bíró családban éltem, és élek ma is. Családom nem hívő. Számomra a karrier és a biztos anyagi háttér megadatott. Munkámat, hivatásomat szeretem. Istennel szinte semmilyen kapcsolatom nem volt. Egyetlen dolog, ami az életemből hiányzott: a saját család, egy hűséges társ és gyerekek. Ennek beteljesülése és egy teljesebb élet reménye miatt fordultam Isten felé.

Egyik munkatársam beszélt a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezetről. Kezdetben az egyetemen szervezett KeddV alkalmakra mentem el, majd egyre több istentiszteletre is. Megismerve Istent és a gyülekezet tagjait, egyre jobban vágytam rá, hogy köztük legyek. A bennem lévő ellenállás fokozatosan, lépésről lépésre omlott le. Már napi rendszerességgel olvastam Bibliát és imádkoztam. Több álmatlan éjszaka és belső vívódás után (hogy elfogadni Isten mindenekfelett álló hatalmát, és életem irányítását átadni Valakinek), már február végén érlelődött bennem a döntés, és végül egy márciusi istentisztelet után döntöttem úgy, hogy átadom életem irányítását az Úr Jézusnak.

Az istentisztelet annyira megérintett, hogy ezt követően úgy éreztem: nincs más választásom, mint imában elfogadni az Isten szeretetét és beállni az Ő szolgálatába. Ekkor megkönnyebbülés, remény és öröm járta át a lelkemet.

Ezután elkezdtem járni a Felfedezőcsoportba, ahol még teljesebb kapcsolat alakult ki Istennel, és sok új dolog került más megvilágításba, akár a Biblia olvasásával, akár a világgal kapcsolatban. Megtanultam értelmezni az Úr Igéjét, megismertem vezetését. A gyülekezeti táborban eltöltött rövid idő csak még inkább megerősített, hogy helyes úton járok.

Azóta is rendszeresen olvasom a Bibliát, imádkozom és többször megtapasztaltam az Úr szeretetét akár betegségben, akár hétköznapi kis dolgokban is. Próbálok még nagyobb szeretettel, alázattal fordulni az emberek felé, amely megtérésem óta még könnyebb, hiszen Isten ebben is segít. Szeretném, ha az Úr tudna gyönyörködni az én, és később majd a családom életében. Életem kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb és egy biztos, szerető társsal, az Úrral teljes.