Alapítás, látás

Nevem Tóth Sándor, 1970.09.13.-án születtem. Debrecenben élek feleségemmel, Mónikával és három kislányunkkal, Fannival, Grétával és Helgával. Szüleim nem hívők, így gyerekkoromban nem hallottam Jézus Krisztusról.

Középiskolás éveim alatt lemezlovasként kezdtem dolgozni diszkókban. Az iskola elvégzése után egy debreceni cégnél helyezkedtem el, közben folytattam a diszkók szervezését. Egyre jobban foglalkoztatott az a gondolat, mely a középiskolás évek alatt tört fel először bennem: „Mi értelme az életnek, a tanulásnak, és a munkának, ha úgyis meghalunk?

Ebben a keresésben kerültem kapcsolatba az okkultizmussal, keleti vallások képviselőivel, de a pillanatnyi izgalmas, érdekesnek látszó élmények után nem maradt semmi maradandó, ami választ adott volna kérdéseimre. Eközben találkoztam keresztyénekkel, akik hatására vettem egy Bibliát, melyet olvasni kezdtem. Egyik ismerősünk, érdeklődőként el-el járt a helyi Baptista Gyülekezetbe, ő hívott el engem barátaimmal együtt az ifjúsági összejövetelre, ahol megfogott a szeretet, törődés. Ezt követően rendszeresen jártam a fiatalok közé és a Kovács Géza lelkipásztor által vezetett érdeklődők (barátkozók) Biblia óráira. Itt sok kérdésemre kaptam választ, olyanokra is melyek a Biblia olvasása kapcsán merültek fel bennem. Kilenc hónap múlva egy film hatására jutottam bűnismeretre, mely Jézus Krisztus visszajöveteléről (elragadtatás) szólt. Ezen az estén könnyek között adtam át életemet az Úrnak, megvallva bűneimet. Ekkor egy új ember lettem, teljesen megváltozott az életem.

Abbahagytam a lemezlovas (D.J.) munkát, mert megutáltam azt, amit addig szerettem. 1992 szeptemberében merítkeztem be. Ezt követően novembertől kezdtem az örömhír (evangélium) hirdetésében szolgálni az Urat. Azóta megtért húgom, két legjobb barátom és két lány a korábbi baráti körből, ezek közül az egyik, Mónika, ma a feleségem. Abban a faluban vittük el először az evangélium üzenetét, ahol felnőttem. Egy missziós csoporttal, melynek vezetésével Kovács Géza lelkipásztor nem sokkal ezután engem bízott meg, évekig szolgáltunk ott. A Falumisszió egyik munkatársaként, majd vezetőségének tagjaként az országhatáron belül és azon túl is több településen szolgálhattam, bizonyságtétellel, majd az evangélium prédikálásával és csoportok vezetésével. 1994-tol lettem a Debreceni Baptista Gyülekezetben az ifjúság tinédzser csoportjának a vezetője. 1996. pünkösdjén avattak fel a Debreceni Baptista Gyülekezet és a Derecskei Missziós Körzet evangélistájává. Elhívási igém az Ézsaiás 49:6 volt. Majd a Debreceni Baptista Gyülekezetben az ifjúsági pásztor szolgálatát vettem át 1996 októberében, az előző pásztor távozása után. Idő közben két gyülekezet plántálásában lehettem eszköz Isten kezében Pocsajban és Esztárban.

Az ifjúság vezetésére kapott megbízásom 2000. októberében járt le. A gyülekezet vezetői megkértek, vállaljam el a következő időszakra is ezt a szolgálatot. Az Úr elé álltam, és imádkoztam, hogy megtudjam mi az Ő akarata. Azt a vezetést kaptam, hogy tovább ezt már nem nekem kell végeznem, hanem egy új gyülekezet plántálásába kell kezdenem családommal együtt Debrecenben. Megláttam a szívemben már nem egy ifjúsági munka van, hanem egy új gyülekezet. Ezt a látásomat megosztottam a gyülekezet vezetőivel és kértem vizsgálják meg Istentől valónak látják-e ezt a vezetést. Ők 100%-ban mellé álltak ennek az ügynek, és úgy ítélték meg, hogy az Úrtól van a látás. Nem sokkal ezután a gyülekezetet is megkérdezték a pásztorok, ahol a gyülekezet is úgy látta, hogy Isten akarata az, hogy a gyülekezet kirendeljen egy új baptista gyülekezet plántálására Debrecenben.

Fel kellett ismernem, új bor új tömlőbe való. Korábbi gyülekezetünk "tradicionális" (formai meghatározás), és így a környezetben élők egy részét tudja elérni. Úgy látom, a ma emberét egy kultúra közeli gyülekezetben hatékonyabban tudjuk megszólítani Jézus Krisztus evangéliumával. Így vált nyilvánvalóvá, hogy az új gyülekezetnek formailag is másnak kell lennie, mint az anyagyülekezet. Ezzel pedig nem veszíttetünk, hanem együtt a régi és új még több ember felé tud áldás lenni.