Nem csak kenyérrel él az ember...

…hanem minden Igével, amely Isten szájából származik – ahogy azt a Biblia fogalmazza. A hívők körében a Biblia nemcsak kötelező olvasmány, hanem mindennapi használatra való könyv. Isten Szava. Egyszer valaki azt mondta: aki reggel vagy délelőtt nem jut az imádkozáshoz és Igeolvasáshoz, és azzal vigasztalja magát, hogy este pótolja az elmulasztottakat, hasonló az olyan katonához, aki fegyver nélkül rohan a küzdelembe, és este leverve és megsebesülve magával viszi fekhelyére a fegyvert… Miért fontos annyira a Biblia a keresztyéneknek? És miért olvassák azt minden nap? Ezúttal Petinek tettünk fel néhány kérdést a Bibliaolvasással kapcsolatosan.


Milyen könyveket szoktál olvasni? Mi érdekel téged?


Olyan emberek életéről szeretek olvasni, akik Isten szolgálatában sokat tettek, és felismerhető az életükön a Jézus Krisztussal való találkozásuk. Wesley, Wurmbrand életrajzát olvasom mostanában. De ha semmi mást nem, a Bibliát akkor is olvasom, ez a legfontosabb.

Miért? Mi késztet téged arra, hogy naponta Bibliát olvass?


Az emberek, amikor igazán megéheznek Isten szavára, akkor törekszenek azt jobban megismerni, hogy megtehessék, amit Isten mond. Isten pedig megelégíti az éhezőket. Mi késztet arra, hogy minden nap egyek? Van egy rendszeresség abban, hogy minden nap eszek, és ez így egészséges. Általában, mire eljön az étkezés ideje, meg is éhezek. Van, hogy két étkezés között is bekapok pár falatot, és vannak kiadósabb, ünnepi étkezések. Van, hogy egyedül eszek, de van, hogy társaságban. Éppen így van ez nálam a Biblia olvasásával is.

Mi az első élményed a Bibliával?

A családunkban többen is párt-, vagy KISZ-tagok voltak, ami sejteti, hogy nem sokat beszéltünk a Bibliáról. Nálunk otthon nem is volt. Nyolc, vagy kilenc éves lehettem, amikor a nagymamám házában találtam egy régi Bibliát. El kezdtem olvasni az elejétől. Egyből megérintett, elhittem, hogy ami ott le van írva, az az igazság. Ez egy különleges megtapasztalás volt.

Mitől több a Biblia más könyvekhez képest?


Igazából nem is venném egy kategóriába a többi könyvvel, mert annyira más és annyival különb a többi könyvnél. Valakinek a szavaival élve azt mondhatnám, hogy többet ér, mint az összes többi együttvéve. Ha olvasunk egy könyvet, akkor valahol találkozhatunk a sorok között megbújva a szerző személyével. Nincsen még egy olyan könyv, ahol mint szerző, a Teremtő Isten állna a könyv mögött.

Hogyan ismerted fel Isten személyét a sorok között?


Az első észrevételem az volt, még hitetlenként olvasva a Bibliát, hogy ez a könyv mennyire összefügg. Azt gondoltam, hogy az egésznek igaznak kell lennie, vagy az egész egy hazugság. A fő gondolat, az a mentő szeretet, meg az a mindentudás kisugárzik a Bibliából, átível azon a 2000 éven, amíg leírták az egészet. Megdöbbentő, hogy annyi sok szerzőn keresztül ugyanaz a szeretet, bölcsesség és mindentudás jön át, és ez mind-mind egyetlenegy személyre mutat.

Mi a véleményed az ellentmondásokról?


Az általam talált ellentmondásokra a megoldásokat is megkaptam. Hadd mondjak egy példát. Ellentmondásnak tűnhet, hogy az egyik evangéliumban csak egy gadarai megszállott szerepel, míg a másikban kettő. Miért? Ez csak látszólag ellentmondás, a dolog teljesen egyszerűen megmagyarázható. Jézusról több helyen le van írva, hogy faluról-falura járt a tanítványaival, „és tömeg követte őt,” „és vele ment a tanítványsereg”. Azonban nem mindenhol van lejegyezve ez. Más helyekből pedig kiderül, hogy a tanítványok mindig vele voltak. Szóval, nem zárja ki a kettő egymást, ha valahol nincs megemlítve, hogy két megszállott volt, csak egy. A kérdés feloldása tehát az, hogy kettő megszállott volt, csak az egyik evangélista egyet tartott közülük fontosnak megemlíteni. Viszont ezt csak egy olyan ember értheti meg, aki nem a kifogásokat akarja benne keresni, hanem a valóságra kíváncsi.

Ha valaki el szeretné kezdeni olvasni ezt a több ezer oldalas könyvet, mit javasolsz, hogyan tegye?

Ne úgy kezdj hozzá, mint egy másik könyvhöz, hanem úgy, mint aki Istent akarja megismerni, Istent akarja keresni. Azt javaslom, hogy olvasd el a tartalomjegyzéket, ismerkedj meg a címekkel, aztán olvasgass bele, kóstolgasd ott, ahol tetszik, amelyik könyv megragadja az érdeklődésedet. Azután kezdd el az Újszövetséget az elejétől végéig elolvasni, és imádkozz, hogy úgy értsd meg, ahogy Isten akarja. Kérj bölcsességet Istentől, és Ő adni is fog.