Gyülekezeti tábor 2013


A hét alapigéi:

Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat." (Lukács 10:27)

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28:18-20)


Ezen az oldalon a gyülekezeti tábor alkalmain készült hangfelvételek találhatók.Dani Zsolt - Szolgálat 1. - Krisztus a szolgálat mintája - a szolgáló minta2013.07.22
Jézus többet adott tovább, mint egy tanítás.
 MP3 64kbit/s  Dani Zsolt - Szolgálat 2.2013.07.23
 MP3 64kbit/s  Révész Árpád - Evangelizáció 1.2013.07.24
 MP3 64kbit/s  Nagy István - Gondolatok a tanítványságról és egyéb kalandozások2013.07.26
 MP3 64kbit/s  Tóth Sándor - Közösség - "építse egyik a másikat"2013.07.27
 MP3 64kbit/s