Számodra melyek a legvonzóbb tulajdonságok Jézus Krisztusban?

 • „Bizalom. Benne teljesen megbízhatok, és tudom, hogy nem fogok csalódni, mert Ő a legjobbat akarja.” (Sz.M.)
   
 • „Szabadító, hűséges.” (N.Á.)
   
 • „Megértő, gyógyító.” (V.Á.)
   
 • „Isten végtelen szeretete.” (K.P.E.)
   
 • „Elfogad úgy, ahogy vagyok, szeret, irgalmas, kegyelmes, szelíd, alázatos, erős harcos, és vagány, belevaló, valamint jó a humora.:)” (O.I.)
   
 • „Az az út, amin járhatok, az az élet, amit élhetek, és az igazság, ami szabaddá tesz. Mindenütt jelenlévő, és mégis személyes. Életváltoztató. Tűzláng-szemű. Hangja, mint sok víz zúgása. Monumentális.” (O.Zs.)
   
 • „Személyes, megértő, közvetlen. Amellett, hogy a Mindenség Ura, mégis egyéni módon, odafigyeléssel gondoskodik az emberekről. Nem csak a „nagy emberekkel” foglalkozik, hanem gondja van az elesettekre, árvákra, özvegyekre, szegényekre, és olyanokra, akiket sokszor számba sem vesznek. Számomra ez nagyon vonzó.” (K.K.)
   
 • „Isten irgalmas szeretete. A megbízhatósága, szavahihetősége stabilitást biztosít számomra. Példaértékű a kapcsolatépítő- és fenntartóképessége. Vonzó számomra az emberekkel való egyéni kapcsolattartása. Erőt ad. Szilárdság, de mégis gyöngédség jellemzi.” (A.M.)
   
 • „A határtalan szeretete, türelme és kegyelme felém. Bármikor mehetek Hozzá, Ő sosem küld el, mindig meghallgat, figyel rám. Nem mondja azt, hogy most nincs időm veled foglalkozni, vagy, hogy „csak ennyi a problémád?- nekem mennyi volt?” Sosem vádol, sosem elutasító vagy lenéző. Az Ő szeretete felfoghatatlan. Ő nem tömegeket lát, hanem személyeket. Így személyesen foglalkozik velem, beszél hozzám, tanít, int, bátorít, gondot visel rólam, ha szomorú vagyok vígasztal, ha örülök, Benne örülhetek, és Ő velem együtt örül! Ha bűnt követek el, bármikor mehetek Hozzá, és ha megvallom a bűneim, és kérem a bocsánatát, akkor Ő megbocsát, megtisztít, és olyan messzire veti el a bűneimet, amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. És többé nem emlékezik meg róluk.” (T.A.)
   
 • „Jézus Krisztus legvonzóbb tulajdonsága számomra az, hogy teljesen együtt tud érezni a kísértésben, próbában, vagy elesettségben levő emberrel. Ez annyira Isteni és emberi is egyben! Isteni, mert mindent megbocsát, ha odafordulunk Hozzá bűnbánattal. Emberi, mert mindezt azzal a megértéssel és együttérzéssel teszi, amire csak az képes, aki átélte a földi élet nehézségeit is. Ami még csodálatos, hogy azért teszi ezt, hogy miután szabaddá lettünk a bűntől, Vele együtt egy boldog és örök életet éljünk igazságban és munkálkodunk Vele együtt annak a Királyságnak az építésében, ami már közel jött.” (J.P.)