Érdemes–e megházasodni a mai világban, és ha igen, miért?

 • Különböző okok vezethetnek két embert arra a döntésre, hogy életüket összekötve házasságot kössenek. Házasságot lehet kötni egy kedvezőbb hitel megítélése céljából, jobb anyagi helyzet eléréséért, vagy szerencsésebb esetben szerelemből. Az így kötött házasságok közös útja mikor egy Y kereszteződéshez ér, sajnos sok esetben külön irányban folytatódik. Az Y kereszteződés lehet anyagi nehézség, lehet a házastárssal szemben elvárt irreális követelményrendszer, csalódás, egy harmadik személy. Az Úr nélkül megkötött házasság egy ártérbe épített házhoz hasonlítható. Ha jön az ár, jön a menekülés. Ki-ki a saját útján…

  Feleségemmel 2004 szeptemberében kötöttünk házasságot. Igaz, hogy egy református templomban, de Isten nélkül. Nálunk is megvoltak a mindennapi problémák, amiket saját magunk eszéből és erejéből igyekeztünk megoldani. Több-kevesebb sikerrel.

  Miután megismertük az Urat, nemcsak életünket, hanem házasságunkat is letettük elé. Mindketten megértettük szerepünket a házasságban. Tudunk egymásnak megbocsájtani, tisztelni és olyan szerelemmel szeretni, amit megtérésünk előtt nem tapasztaltunk. Tudjuk, hogy Isten a legjobbat szeretné nekünk adni, vele, az Ő szárnyai alatt.

  A hiányzó részt belőlem a csak a feleségem tudja pótolni, így egészítjük ki egymást. Egymás nélkül nem lehetünk teljesek, csak együtt. A társunk megismerése csak egy házasságban teljesedhet be. Egy házasságban válhatunk igazi társsá, és Istentől kapott túláradó szeretetünket a társunk fele tudjuk leginkább kifejezni. A házasság a legnagyszerűbb lehetőség párunk felé történő elkötelezettségünk kifejezésére, valamint a házasság teszi tökéletesen beteljesedetté a párkapcsolatot. Egy olyan házasságban, aminek a középpontjában az Úr áll. (T.Cs.)
 • Sokáig úgy gondoltam, hogy nem érdemes. Csak a papír miatt nincs értelme. De mióta Isten helyreállította a gondolkodásmódomat az eredetire (amit Ő tervezett), rájöttem, hogy úgy vagyok összerakva, hogy meg akarjak házasodni. Amíg nem ismertem Isten életemre vonatkozó tervét, nem akartam házasságot, se gyerekeket. Az életem keserű és reménytelen volt. Nem tudtam, hogy mi lehet a megoldás; hogyan tudnám az életemet boldogan és büszkén leélni.

  Ma azt tudom mondani, hogy mégis érdemes. A házasságunk nem csak egy papír, ennél sokkal több! Nagyon jó érzés nőként tudni azt, hogy tartozom egy tőlem erősebb karakterhez. Élvezem a támogatását, védelmét. Isten helyreállította a gondolkodásomat, így az Ő tervét szeretném betölteni, ami a házasság. Isten az Ő tervéhez mindig megadja a hozzá szükséges erőt és kedvet! (Sz.V.)
 • Igen, érdemes. Én már el sem tudom képzelni az életemet a férjem nélkül. Egyre jobban szeretjük egymást. Ez a világban nem jellemző. Így vagyunk benne Isten elhívásában. Már egyek vagyunk, és ezáltal tudok kiteljesedni.(G.E.)
 • Érdemes. Indok: Jobban boldogul a 2, mint 1. (N.S.)
   
 • Azért jó, mert nem jó egyedül lenni, és együtt tökéletesen kiegészítjük egymást. Amiben az egyik fél gyengébb, azt a másik fél erőssége teszi helyre. (O.N.I.)
   
 • A földi élet egyik nagy kérdése, hogy kivel kössem össze az életem. A házasságkötés a társam felvállalása teljes egészében egy életen át. Ez nem csak egy papír, ami hivatalosan igazolja két ember összetartozását. A házasságkötés Isten színe előtti szövetségkötés. Ez pedig egy sokkal mélyebb összetartozás, mint az együttélés. A házasságkötés felelős döntés, ami felelősségteljes gondolkodásból fakad, és nem érzelmi motivációja van csupán. A Biblia a férjet tekintéllyel ruházza fel, ami védelmet, biztonságot nyújt a feleségnek. Isten maga mondja a Mózes első könyvének 2. rész 18. versében; hogy „nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” A Prédikátor könyve 4:9-ben ez áll: „Jobban boldogul a kettő, mint egy; fáradozásuknak szép eredménye van.”

  A bölcs teremtő Isten alkotta meg az embert, és hozta létre a házasság „intézményét”. Isten szereti a teremtményét, az embert, és azt szeretné, hogy boldog legyen.

  Úgy tapasztalom, hogy tartós, megelégedett boldogság Isten akarata szerint házassági szövetségben élni. (B.Á.)
   
 • Szerintem mindenki tisztában van azzal, hogy a házasságkötések igen nagy százaléka válással végződik. Én is ilyen családba születtem bele. Ha csak a tapasztalatokat, a sérüléseket nézzük, akkor igen nagy rizikóval jár. Mindezekkel ellentétben mindenkiben meg van az a vágy, hogy egy védett közegben éljen. Családom sok viharon ment keresztül és a még egyben maradt házasságok sem voltak boldogok. Tinédzser voltam, amikor egy barátnőmön keresztül, akik 8-an vannak testvérek, tapasztaltam meg egy nyugodt családi légkört. Ez a család a létszámon túl másban is különbözött az enyémmel, ők hívő keresztyének. Ekkor láttam meg először, hogy van működőképes házasság. A házasság egy védelmi szövetség Istenen keresztül, ahol lehet és kell megbocsátani. Ezt persze a sátán teljes erőbedobással támadja, amit a válási statisztikák is mutatnak. Mindemellett a világi erkölcs is más értékekre teszi a hangsúlyt: a mi helyébe az egyén az én lépett a közösséggel szemben. És ez a keresztyéneket is veszélyezteti. Fontos még megemlítenem, hogy a házasság csak akkor védelmi szövetség, ha a szövetségesek egységes talajon állnak. Ez alatt azt értem, hogy mindkét fél részéről ugyanannyira fontosnak kell lennie az Istenben kötött szövetségnek, a felemás iga nem megengedett. Jobb egyedülálló keresztyénként maradni, mint szenvedni egy nem hívő párral, miután elmúlik a rózsaszín köd. Összefoglalva: igen, de csak az Úrban, mert nincs biztosabb garancia! (V.Á.)
   
 • Úgy gondolom, hogy ebben a sok gonoszsággal és bűnökkel teli világban csak ennek van „értelme”. Annak, hogy megtaláljuk a társunkat, aki kiegészít minket, és akivel leéljük az életünket. Mert a mai világban nagyon kevés olyan ember van, akire igazán számíthatunk. A kapcsolataink csak érdekszerűek, lehetnek azok rokoni, baráti vagy bármilyen más jellegű kapcsolatok. Mindenhol csak az érdek számít. De micsoda boldogság, ha megtaláljuk a másik felünket, a társunkat. Új értelmet nyer minden. Egy keresztyén házasságot pedig az Úr tesz igazán teljessé. Olyan szeretetet kapunk Tőle, amely eloszlat minden kételyt, és bizonytalanságot, ami a mai világban oly jellemzővé teszi a házassági kapcsolatokat is. (T.G.J.)