Milyen területeken szeretnél fejlődni, növekedni, előrelépni 2011-ben?

 • Szeretnék még jobban Isten Szellemére figyelni, a legjobb döntéseket meghozni, ügyes vezető lenni, és amiket rám bízott Isten, azokkal jobban sáfárkodni. (P.M.)
   
 • A hangtechnikus szolgálatban szeretnék növekedni. Ehhez nagyobb odaszánás szükséges, valamint abban való hit, hogy az ÚR kegyelméből lehetséges az, amit ma még el sem tudok képzelni. (O.Zs.)
   
 • Szenvedélyesebben szeressem Jézust. Sokkal inkább, mint eddig. (O.N.I.)
   
 • Azt szeretném, ha ebben az évben felszínre tudnának kerülni, és ki tudnának bontakozni azok az ajándékok és képességek, amiket Istentől kaptam. Ezáltal mások számára is áldássá lehessek. (K.B.)
 • Úgy gondolom, hogy mivel nem vagyunk tökéletesek (én sem), ezért minden területen vannak hiányosságaim, valamelyiken több, valamelyiken kevesebb, de a lényeg az, hogy van. Isten kegyelme ebben is megnyilvánul, hogy a tökéletlenségünkkel együtt is nagyon szeret bennünket. De csiszol is minket az életünk során folyamatosan, hogy "a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre." (1Pét.1:7). Így szükségünk van a fejlődésre, növekedésre Krisztusban és Isten szeretete nem is egyből zúdítja ránk, hogy hol vagyunk még elmaradva, hanem folyamatosan, fokozatosan visz előrébb és tanít minket arra, hogy miben fejlődjünk, növekedjünk. Ad olyan szituációkat, nehézségeket, szól az Ő igéje által.

  Csak egy pár területet emelnék ki, amire én vágyok, és hiszem hogy Isten megadja. Az istenismeretben szeretnék előrébb lépni, még mélyebben megismerni az Urat, hogy milyen Ő, hogy lát engem, hogy mit tervezett az életemre nézve. Ez szerintem egy egész életen át tartó vágy és folyamat, mert nem mondhatja senki se azt hogy ő már 100%-osan ismeri Istent, majd csak a Mennyben fogjuk színről-színre látni Őt, az agyunk felfogása is véges, az ige is írja: "Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten."(1Kor.13:12). De ennek ellenére lehet mindig más oldaláról megismerni Istent és az Ő igéjének és szeretetének a mélységeit is mindjobban megismerni: "adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig." (Efézus 3:16-19)

  Továbbá szeretném még inkább odaszánni az életemet Krisztusnak és növekedni abban is, hogy mindjobban megítélhessem, "mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes"(Róma 12:2b), hogy Krisztusban egy boldog és kiteljesedett életet élhessek, és az valósuljon meg az életemben amit Isten eltervezett róla, mert ez a legjobb a számomra. :)

  És még mennyi minden vár ezen kívül rám 2011-ben.... ;) (T.A.)
   
 • Szeretném Isten Igéjét nem csak olvasni, hanem abban elmélyülni, és megélni azt. Ezen kívül szeretném megélni az éves Igémet. (V.Á.)
   
 • Szeretnék még inkább azzá válni, akivé Isten eltervezett. Szeretnék Istennek tetsző, szolgáló életet élni. Szeretnék mennyei kincseket gyűjteni. Még tisztábban szeretném meghallani Isten hangját, megismerni a vezetését, és egyre inkább követni. Gyümölcsöző életet szeretnék élni, és Isten kegyelméből győzelmeket aratni. (K.K.)
   
 • "Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik! " Mt 11:6
  Én ebben szeretnék növekedni. Miről szól nekem ez az ige? Mélyebb igei ismeret, nagyobb bizalom Istenben, szívbe és nem elmébe zárt Ige.

  Az Úr nekem megújulást, mélyebb megismerést szeretne adni. Mélyíteni szeretném az Úrral való kapcsolatomat. Sajnos az állandó pörgés miatt igaz mindig szakítottam időt az elcsendesedésre, de az agyam akkor sem állt le, és az elmúlt évben olyan csalódások értek, és olyan hibákat követtem el, ami abból fakadt, hogy nem figyeltem annyira az Igére, hogy egyrészt a szívembe véssem az ígéreteit, másrészt hogy a tőle vett kijelentéseket jobban megvizsgáljam. Le kellene lassítanom, és elcsendesednem. (E.E.)

 • Idén szeretnék előrehaladni, növekedni a megbocsátásban, szeretetben (Ef 4,15), mivel tudom, hogy erre nekem is szükségem van :) Valamint szeretnék az Úrhoz méltóan az Ő teljes tetszésére élni, gyümölcsöt teremni jótettekben és növekedni az Isten megismerésében. (Kol 1,10) (J.P.)