EUTANÁZIA és ÖNGYILKOSSÁG a Biblia fényében

EUTANÁZIA és ÖNGYILKOSSÁG a Biblia fényében

Kényes területen mozgó témákról beszélünk. Kell-e szót ejtenünk egyáltalán ezekről? Aktuálisak-e mai társadalmunkban, akár itt, Magyarországon ezek a kérdéskörök?

Nos, azt kell mondjuk, igen!

Kevés ember meri felvállalni az eutanázia vagy akár az öngyilkosság hátterének, eredetének, esetleg szükségességének boncolgatását, de Prof. Dr. Almási Tibor ezen ritka rétegbe tartozik. A Tanár úr Budapestről utazott le hozzánk Szegedre, hogy bibliai szempontból világítsa meg nekünk a témát - ha úgy tetszik, teológiai vonatkozásban. Sokan gyűltünk össze Szegeden az imaházban, igen különböző korosztályokból, hogy együtt keressük kérdéseinkre a válaszokat. Alkalmunkat a helyi gyülekezet ifjúságának dicsőítő dalai nyitották, majd Sipos Márk, a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket és konferálta fel vendég előadónkat.

Almási professzor logikusan felépítve és érthetően beszélt hallgatóságához. Az alapok magyarázatával kezdve, hogy egyáltalán mit jelent maga az a szó: eutanázia, majd a kályhától egyre messzebb haladva terelte a gondolatokat ennek a témakörnek és vonatkozásainak további nézőpontjai felé. Jó volt megerősödnünk abban, hogy Isten mindenben az életet pártolja (hisz Ő maga az Élet!), és a halálban igazából nincs semmilyen kegyesség. Megnézhettük, milyen teljes a Bibliánk az Ó- és Újszövetséggel: Isten lefektette a törvény alapjait a régieknek, jelképes üres poharunkat félig megtöltve; Jézus pedig azért jött közénk a földre, hogy a törvény poharát teljesen megtöltse (illetve betöltse), és nekünk életünk legyen Őbenne (Lásd: Máté evangéliuma 5. fejezet 17. verse).

EUTANÁZIA és ÖNGYILKOSSÁG a Biblia fényében

Tanár úr előadása elgondolkodtató volt, komoly hangvételű, mégsem lehangoló, sőt, többször humorral oldotta a légkört. Az alkalmat Balogh Barnabás, a Szegedi Baptista Gyülekezet lelkipásztora zárta imádsággal. A jó hangulatról tanúskodott az is, hogy a jelenlévők többsége nem távozott azonnal, hanem még hosszasan esett szó közöttünk a hallottakról, felvetülő kérdéseinkkel pedig egy rövid ideig előadónkat is meg tudtuk keresni ott a helyszínen.

Ez úton is köszönjük az Egyetemi Evangéliumi Diák Köröknek és a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezetnek, hogy az este szervezését lebonyolították, továbbá a Szegedi Baptista Gyülekezetnek és a Szegedi Baptista Ifjúságnak a helyszín biztosítását és az együttműködést!