További szolgálatok

További szolgálatok

„...hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.” /Ef 4:15-16/

 

HÁZICSOPORTOK

Cél, Feladat: Házicsoportok vezetése, második szintű lelkigondozás, összhangban munkálkodás a gyülekezet pásztorával, vasárnapi tanítások személyessé tételének, életté válásának munkálása, döntés előkészítésben való részvétel, növekedés munkálása…
A házicsoportok célja tehát:

  • A hirdetett ige életté váljon! Ez 33,30-33
  • Növekedés Isten megismerésében, imádságban, engedelmességben, szentségben, stb.
  • Jó kapcsolatok a tagok között, fejlődés az őszinteségben és a számonkérhetőségben.
  • Mindenki felé megnyilvánuló lelkigondozói kapcsolatok.
  • A szükségekben egymás segítése, odafigyelés.

 

DICSŐÍTŐ CSOPORT

Cél, Feladat: Dicséret vezetése a gyülekezet alkalmain, konferenciákon, evangélizációkon (gyülekezeten belül és kívül), 100%.

 

IMA ÉS KÖZBENJÁRÓ SZOLGÁLAT

Cél, feladat: A gyülekezetért, szolgálatainkért közbenjárni. Kapcsolódni elkötelezett közbenjárókkal a pásztorköri imaközösséghez. Az ima és közbenjárás minden keresztyén szolgálata.

 

EVANGELIZÁCIÓS SZOLGÁLATOK (Fesztivál misszió, bel- és külmisszió)

Cél, feladat: A gyülekezeten kívüli evangelizációs alkalmak szervezése, koordinálása.

 

ANGOL ÉS KÜLKAPCSOLATOK

Cél, feladat: „tanúim lesztek… a föld végső határáig” A Királyért és a Királyságért összefogni más országok testvériségével.

 

KÖZÖS HÁZICSOPORTOK, PIKNIK, KORNÉLIUS-PARTI

Cél, feladat: Kötetlen baráti hangulatú rendezvények a hónap utolsó csütörtökén, melyek jó alkalmat nyújtanak a személyes bizonyságtételre.

 

NŐI ALKALMAK

Cél, feladat: Női imaalkalmak szervezése. Egyedülálló nők és férjes asszonyok egymás felé való szolgálatának segítése. Női lelkigyógyulás.
„neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét” /Tit 2,4-5/

 

FÉRFI ALKALMAK

Cél, feladat: A férfiak szentségben és bölcsen álljanak meg mint vezetők a maguk helyén (egyéni élet, családi élet, gyülekezeti élet, polgári élet: munkahely, iskola, stb.). Férfi lelkigyógyulás.
„Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül” /1Tim 2,8/ (1Tim 3,1-13; Tit 1,6-9).

 

HÁZAS KÖR

Cél, feladat: Erős, stabil házasságok építése, mely a gyülekezet erős magja. Prófétikus szerepének megértése, erősítése. Egymást segítő őszinte közösség építése.
„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte…” /Ef 5,22-25/

 

KISMAMÁK, ANYUKÁK KÖRE

Cél, feladat: Gyermekneveléssel és gyermekekkel, gyermekes anyukákkal kapcsolatos kérdések megbeszélése, egymásért való imádkozás. Alkalmanként nyitott alkalmak tartása evangelizációs céllal.
„neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét” /Tit 2,4-5/

 

KÖNYVSZOLGÁLAT

Cél, feladat: Lektorált keresztyén irodalom terjesztése, evangélizációk támogatása traktátusokkal. Bibliák kezelése.

 

HONLAP

Cél, feladat: Gyülekezeti tagok, imádkozók, érdeklődők, Istent keresők informálása. Web oldal karbantartása, fejlesztése, aktualitás…

 

KREATÍV KOMMUNIKÁCIÓ

Cél, feladat: Az evangelizáció támogatása a modern média, művészet eszközeivel.

 

TECHNIKA

Cél, feladat: Feladatuk a technikai eszközök állagmegóvása, karbantartása átgondolt fejlesztése. Továbbá a gyülekezet alkalmain a hangosítás, hangrögzítés és technikai feladatok megoldása (pl. konferenciák, evangelizációk stb). Együtt munkálkodás a dicsőítő csoporttal és vezetőjével.

 

GONDNOKSÁG

Cél, feladat: Bérlemény karbantartás, állag megóvás, annak koordinálása. Rendezvények technikai előkészítése, annak koordinálása, technikai eszközök szállítása.

 

DEKORÁCIÓ

Cél, feladat: Keresztyén ünnepek, jeles alkalmak, és általános dekoráció megoldása, szervezése. Kreatív alkalmak szervezése missziós céllal is.

 

ADMINISZTRÁCIÓ

Cél, feladat: Szervezési, előkészítési, levelezési feladatok, pásztori szolgálat adminisztratív segítése. Programnaptár eseményeinek nyomon követése, esetenként feladatjegyzék stb. készítése. Projektor, notebook kezelése.

 

PÁLYÁZATFIGYELÉS

Cél, feladat: Pályázatok figyelés, tekintettel a gyülekezet szolgálataira, kerülve a gyülekezet számára hátrányos elkötelezettséget. Javaslattétel szükség szerinti társadalmi szervezeti forma kialakítására.

 

VENDÉGSZOLGÁLAT

Cél, feladat: Fontos, hogy milyen az első benyomása a gyülekezetbe érkezőknek. Szellemi felügyelet (ki, honnan, miért jön?)

 

JEGYZŐKÖNYV VEZETÉSE

Cél, feladat: A gyülekezeti órán hozott határozatok, tagfelvételek, bemerítettek adatainak dokumentálása.

 

TOLMÁCSOLÁS

Cél, feladat: Gyülekezet tolmácsképes nyelvtudással rendelkező tagjainak listáját összeálítani. Idegen ajkú vendégek tolmácsgép használatával való segítésének eseti megoldása.

 

ÚRVACSORA ELŐKÉSZÍTÉSE

Cél, feladat: Az úrvacsora technikai előkészítése

 

TAKARÍTÁS

Cél, feladat: Épülettakarítás, rend, tisztaság.